Publikasjoner
Her finner du et utvalg av LAGs publikajoner. Under hver publikasjon vil du få informasjon om publikasjonensformat og eventuel pris om vi har publikasjonene tilgjengelig for salg.

Tidsskrift

LatinAmerika #1 2024

I årets første utgave kan du lese en støtteerklæring til palestinske flyktninger fra en som selv er skeiv flyktning. Lars Øvergaard deler sine opplevelser fra MST sin sommerskole i Brasil. Du får også en nydelig skildring av boka "chiquitita" av Pedro Carmona-Alvarez og intervju med Horacio Durán fra den chilenske folkemusikkgruppe Inti-Illimanti.

Pris: 70 ink. frakt
pdf Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2023

I denne utgaven av LatinAmerika kan du blant annet lese uavhengig journalistikk i Colombia, en reise sørøst i Guatemala, Sepur Zarco, samt Ingrid Fadnes nye dokumentarfilm om femicido i Brasil.

Pris: 70 ink. frakt
pdf Ler mer 14504

LatinAmerika#1 2023

Fremtiden er vår - La kampen leve. Kampene som folket kjemper på det latinamerikanske kontinentet stilner aldri, og denne vinteren har de latinamerikanske kampene vist både håp og fortvilelse.

Pris: 70 Ink. frakt
pdf Ler mer 14504

LatinAmerika #3 2022

Sosiale bevegelser i Latin-Amerika er vant til å jobbe mot store krefter, og det er ikke et alternativ å gi opp selv om kampene er harde. Imidlertid er autoritære krefter til stede i flere latinamerikanske land. For mange som protesterer mot maktovergrep, er trusler og vold en realitet. Utgaven fokuserer på kampen for demokratiet.

Pris: 70 Ink. frakt
pdf Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2022

LatinAmerika-tidsskriftet og LAGs arbeid ellers er de politiske, økonomiske og sosiale relasjonene mellom Norge og Latin-Amerika et gjennomgående tema. Vi har vært spesielt opptatt av hvordan Norge påvirker land og områder i Latin-Amerika gjennom investeringer og politiske beslutninger.

Pris: 70 Ink. frakt
pdf Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2022

I årets første nummer av LatinAmerika kan du lese om venstresidens store framgang i Latin-Amerika, om situasjonen i El Salvador og Nicaragua, om maya achíkvinnenes historiske seier i den guatemalanske retten for overgrep begått under borgerkrigen, og om norske klimainvesteringer i Latin-Amerika.

Pris: 70 KR inkl. porto
pdf Ler mer 14504

#3 LatinAmerika 2021: Matsuverenitet

Årets siste utgave av LatinAmerika er spekket av spennende stoff om matsuverenitet. Matsuverenitets overordnede mål er å ta tilbake kontrollen over mekanismene som styrer matproduksjon og distribusjon fra stor- selskapene, og sikre folks rett til sunn og kulturelt passende mat. Målet er fortsatt ikke nådd.

Pris: 70 KR inkl. porto
pdf Issuu Ler mer 14504

#2 LatinAmerika 2021: autonomi

LatinAmerika setter fokus på 'autonomi', et begrep som kan brukes på ulike måter. Her kan du lese tekster om Sápmi og zapatistene, demonstrasjonene i Colombia, avskoging av Mellom-Amerikas største regnskog, LAGs 30 år lange samarbeid med enkeorganisasjonen CONAVIGUA i Guatemala og mye mer.

Pris: 70 KR inkl. porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #1 2021: MOTSTAND I PANDEMIENS TID

Første utgave av tidsskriftet i 2021 vender blikket mot motstand og sosiale bevegelser rolle under det siste året med pandemi i Latin-Amerika. Selv om sosial nedstenging under pandemien har vært et hinder for politisk organisering, fortsetter sosiale bevegelser og aktivister i Latin-Amerika med sine kamper.

Pris: 70 KR inkl. porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #4 2020: SOLIDARISK KOKEBOK

Siste utgave av tidsskriftet i 2020 er en spesialutgave. «Forsynt? En solidarisk kokebok» er ingen vanlig kokebok. Innimellom oppskrifter finner du tekster som på forskjellige måter argumenterer for viktigheten av norsk landbruk og bruk av lokale ressurser - i solidaritet med både norske og utenlandske bønder. Brigaden fra vår-2020 står bak kokeboken.

Pris: Utsolgt
pdf Issuu Ler mer 14504

LATIN AMERIKA #3 2020: Den politiske pandemien

Naturlig nok handler denne utgaven om pandemi. Den ser på hvordan pandemien har påvirket folks sosiale og politiske liv. Det er historier fra brigadeopphold som blir alt annet enn som forventet, og om hvordan aktivisme og demonstrasjoner må endres i den nye konteksten. Avkolonialisering av akademia og Norges nei til handelsavtalen med EFTA

Pris: 70 NOK pluss porto
pdf 14504

Latin Amerika #2 2020: Territoriet

Samling av tekster som omhandler territoriet. Territoriet blir her diskutert i en mye bredere forstand enn "et avgrenset området kontrollert av en stat" som det ofte blir definert som i moderne nasjonalstater. Territoriet er et viktig politisk og organisatorisk begrep for mange, spesielt urfolks og småbønder, og det er disse perspektivene som blir belyst her.

Pris: 70 pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

#1 2020: turbulent høst i Latin-Amerika

Denne utgaven er et forsøk på å forstå den turbulente høsten i Latin-Amerika og tilby innsyn i de folkelige bevegelsene som står på barrikadene. Nye former for mobilisering og organisering har dukket opp hvor gamle og nye aktivister møtes for å finne en utvei fra den vanskelige situasjonen man nå står ovenfor. Demonstrasjonene er fremtidens håp.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #3 2019: Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise

Denne spesielle utgaven består av rapporten "Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise", som er laget av LAGs brigade i Mellom-Amerika vår-2019. De ulike kapitlene i denne rapporten viser hvordan norske bærekraftsprosjekter bidrar til et økende konfliktnivå og en alvorlig situasjon for land-og miljøaktivister. De viser hvordan prosjektene motarbeider sin hensikt, og at det kun er med et grunnleggende rettferdighetsperspektiv, der grundig konsultasjon og menneskerettigheter ivaretas, at klimakrisen kan bekjempes. Kapitlene gir deg også et innblikk i relasjonen til jorda og mangel på rettferdighet.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2019: Stemmer fra Latin-Amerika

I denne utgaven har vi gitt ordet til mange stemmer fra Latin-Amerika som vil hjelpe oss til å forstå hva som skjer på bakken og hvordan disse store politiske fenomenene utspiller seg. De fleste tekstene i denne utgaven er intervjuer av engasjerte og ressurssterke aktivister, akademikere og politikere som representerer forskjellige bevegelser og politiske kulturer. Disse latinamerikanerne som analyserer sitt eget land og region fører oss fra de mest konkrete kampene til det store spørsmålet om Latin-Amerikas fremtid. Valg, feminisme, utviklingsmodell og urfolksrettigheter er noen av nøkkelordene i denne dialogen som dere nå blir en del av.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #1 2019: SKAMLØST SLAM

Denne gangen er Brasil utgavens tema. Både politikk, kultur og kunst er tatt med i et forsøk på å oppdatere våre lesere om landets nåværende virkelighet med Bolsonaro som president.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #3: FEMINISMO. EDICIÓN ESPECIAL EN CASTELLANO

Edición especial en castellano. Este número está dedicado a las luchas feministas, a las luchas de las mujeres, a la lucha por la liberación de todxs. La revista es producida por el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG-Norge).
Para este nuevo número de nuestra revista nos hemos inspirado en la filósofa negra y feminista Djamila Ribeiro de Brasil.

pdf Issuu Ler mer

LATINAMERIKA #3 2018: FEMINISME

En utgave om feministisk kamp i Latin-Amerika. Hva vet vi om feministiske debatter, praksiser, erfaringer og historie fra Latin-Amerika? Hvordan kan vi bli utfordra som feminister i Norge? Vi gjentar ofte at ja, det er ulikheter mellom kvinner, men hva består ulikhetene i? Hvordan forstås ulikhetene fra forskjellige ståsteder? Tidsskriftet er inspirert av den svarte filosofen og feministen Djamila Ribeiro fra Brasil

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #2 2018: INGEN FRED Å FÅ

Denne utgaven søker å utvide bildet vi har av Colombia. Colombia er et beryktet land av mange årsaker. Kjent for krig, dop, fantastisk natur, skjønnhet og kultur. Men, mange historier blir aldri fortalt, og får aldri muligheten til å gi oss et annet bilde av Colombia og alt som foregår der.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2018: Kunstens kraft

Kunst har kraft til å starte, og drive framover, sosial kamp. Kunst er kamp, og kamp er kunst. Begge deler skaper håp i en verden fylt med urettferdighet. Det er dette vi retter fokus mot i LatinAmerika #1 2018. 


Pris: Pris: 70,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #3 2017: Utdanning

Veiene til kunnskap er mange,men utdanning er en viktig kanal. I denne utgaven av LatinAmerika ser vi på mer uformelle utdanningskanaler  I tillegg er det aktueltsaker, bokanmeldelser og flere meningstekster. God lesing!

Pris: 70,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2017: Alternativer til pengemakta

Hvilke alternativer finnes til nyliberalismen man ser i Latin-Amerika i dag? Denne utgaven av LatinAmerika tar for seg hva nyliberalisme er og hvilke alternativer som blir skapt. I tillegg får du aktuelt, bildeserie, reisebrev, kultur og vår faste spalte "Mitt Latin-Amerika". 

Pris: 70,- pluss porto
Issuu 14504

Latinamerika #1 2017

Første utgave av LatinAmerika i 2017 har temaet "mangfoldige minoriteter". Her kan du lese om afrocolombianere sin kamp for anerkjenelse, transrettigheter i Argentina, vold mot urfolkskvinner og om hvordan LHBTI-personer ble en skyteskive for nei-siden i folkeavstemningen om fredsavtale i Colombia. 

Pris: 70,-
Issuu 14504

LatinAmerika #1 2016

Tema for denne utgaven er migrasjon, og har fått tittelen "Latin-Amerika i bevegelse". 

Pris: 30,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2015

Den første utgaven i 2015 tar for seg omstridt gruvedrift. Her kan du blant annet lese om konsekvensene av gruvedrift i Latin-Amerika, og de norske pengene som bidrar til den.

Pris: 30,- + porto
pdf Les Ler mer 14504

LatinAmerika #3/4 2014

Årets siste utgave av LatinAmerika er et dobbeltnummer med tema Colombia. Her kan du lese om landets histore, bakgrunnen for den lange konflikten, om fredsinitiativ på grassrotnivå og utsiktene for fred.

Utsolgt i papirform. 

Issuu Ler mer

LatinAmerika #2 2014

I årets andre utgaven av LatinAmerika kan du blant annet lese om kristendommens fremtog, urfolksreligion i Guatemala, den evangeliske kirkens betydning i regionen, frigjøringsteologi og fotball som religion.
Pris: 30,- + porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2014

I første utgave av LatinAmerika kan du blant annet lese om Nicaraguakanalen, oljeutvinning i Ecuador, tegneserier fra Argentina og utdanningsreform i Chile.
Pris: 30,- + porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #4 2013

Den fjerde utgaven av tidsskriftet LatinAmerika i 2013 tar for seg hvordan narkotika påvirker samfunn og politikk i Latin-Amerika.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #3 2013

Årets tredje utgave av LatinAmerika ser nærmere på det paradoksale Brasil og de mange utfordringene som preger et land i stadig bevegelse.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2013

Andre utgave av LatinAmerika tar for seg media og ytringsfrihet i LatinAmerika. Les om maktkonsentrasjon i tradisjonelle mediekanaler og alternative kanaler for meningsytringer.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2013

Første utgave av LatinAmerika i 2013 tar for seg landran. Les om hvordan jorda konsentreres i stadig færre hender i Latin-Amerika.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #4 2012

Det fjerde nummeret av LatinAmerika handler om overgangsoppgjør - veien fra diktatur, konflikt eller borgerkrig til et fredelig samfunn.

Utsolgt i papirform. 

Issuu Ler mer

LATINAMERIKA #2 2012

Tidsskriftet LatinAmerika sitt andre nummer i 2012 har temaet "kvinnene på kontinentet".

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #1 2012

Tidsskriftet LatinAmerika sitt første nummer i 2012 tar for seg "latinamerikanske alternativer".

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #3 2011

Tidsskriftet LatinAmerika nummer 3 2012 tar for seg Honduras to år etter kuppet.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #2 2011

Tidsskriftet LatinAmerika nr 2 i 2011: Demokrati på et kuppet kontinent.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LatinAmerika Arkiv

Les LatinAmerika på nett! Her finner du utgaver av LatinAmerika fra 2002 til 2015

Les