Ledige stillinger

Utlysninger

Under vil du til en hver tid finne ledige stillinger eller mindre oppdrag for Latin-Amerikagruppene i Norge.

Vil du engasjere deg i LAG?

Dersom du har et ønske om å engasjere deg mer og bidra med noe- ta kontakt med oss på info@lagnorge.no hvor du kort forteller: Hvem du er, hvor du bor og hva du kan tenkte deg å bidra med.

Bli medlem i LAG her