Solidaritetsteppet
Solidaritetsteppet har vokst og vokst, og måler nå ca. 4 X 5 meter. Det skal nå ut å vise seg frem flere steder i løpet av 2021. Neste stopp er Vega scene den 13. oktober, der skal det også bli introdusert i sin nye digitale form. Videre reiser teppet til Kunstplass den 30. oktober og blir der helt til 7. november som en del av Oslo World. Sist, men ikke minst skal teppet besøke Globaliseringskonferansen fra 19.-21. november. Der skal det oppholde seg i hallen på Doga. Det vil blir ulike arrangementer og aktiviteter rundt teppet, og det blir selvsagt mulig å sy nye lapper så teppet kan fortsette å vokse.

Solidaritetsteppet er et prosjekt som ønsker å vise fram Latin-Amerikagruppenes 40 år lange solidaritetshistorie. Verket består i realiteten av tre deler; et lappeteppe, en publikasjon og et lydspor med fortellinger. Lappeteppet består av «lapper», eller biter av tøy, stoff, klær, som har påtrykte eller broderte sitater, ord eller motiver. I året som gått har rundt 200 mennesker både herfra og Latin-Amerika bidratt med lapper med hver sin historie, og sammen har det nå blitt til et kollektiv verk.

Hver lapp forteller en egen historie, samtidig som de sammensydd avdekker en større kompleksitet bestående av mange lag med solidaritetshistorier fra, i og om Latin-Amerika. Katalogen som supplerer lappeteppet ønsker å fordype de sammensydde fortellingene ytterligere, akkompagnert av et lydspor med utvalgte stemmer og opptak av lyder som relateres til lappeteppet og fortellingene.

Deler av solidaritetsteppet. Foto: Ingrid Fadnes

Hvor er Solidaritetsteppet nå?

Prosjektets første stopp er utstillingen Actions of Art and Solidarity, en utstilling kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA) og organisert i samarbeid med Kunstnernes Hus i Oslo. Den stilles ut mellom 20. januar og 23. mars. Utstillingen viser frem kunstprosjekt knyttet til solidaritetsbevegelsen internasjonalt og med et spesielt fokus på 60-70-80 og 90-tallet.

Etter utstillingen i Oslo skal teppet reise videre på utstilling i norske byer med tilstedeværelse fra LAG sine lokallag. LAG-aktivister og andre kan fordype seg i teppet på utstilling, organisere samtaler og debatter, eller fortsette å sy LAGs kollektive historie med et syverksted.

Gjennom hele våren 2020 ble det arrangert "Kunst og kollokvie" av LAG. Mange lapper ble til over digitalt faglig påfyll!

Bakgrunn for prosjektet

Mange små mennesker, på små steder, som gjør små ting, kan forandre verden

Eduardo Galeano

Dette siste sitatet av forfatter Eduardo Galeano danner et bakteppe for prosjektet. Vi ønsker å visualisere arbeidet og dedikasjonen til et stort nettverk av folk som krysser grenser og kontinent, sammenbundet av ideen om at det er mulig å organisere seg for å endre verden. Prosjektet bygger videre på arbeidet til LAGs jubileumsboka fra 2019.

Kan vi veve vår egen historie? Det å veve historier, fortellinger og minner står sterkt i Latin-Amerika, og spesielt gjennom LAGs kvinneutvalg sitt mangeårige arbeid i Guatemala med urfolkskvinneorganisasjonen Conavigua har dette blitt mer synlig for mange i organisasjonen. Det å veve og å flette historier er også å veve og å flette sterke motstandskamper. Vi lar oss inspirere av dette og vi tror at LAG kan lage et slitesterkt, mangfoldig og levende lappeteppe som favner vår kollektive historie og kamp.

Verket fortsetter

Vil du være med å veve, sy, brodere og å flette sammen LAGs 40 års solidaritetshistorie? Selv om verket stilles ut på Kunstnernes Hus som del av utstillingen Actions of Art and Solidarity januar 2021, fortsetter det kollektive kunstprosjektet. Alle med tilknytning til Latin-Amerikagruppene, i dag og historisk, inviteres til å være med videre i 2021.

Ditt bidrag, eller din lapp, kan være biter av tøy, stoff eller klær. Broderte ord på stoff fra en solidaritetsaksjon på Stord for å løslate politiske fanger i Chile på 70-tallet. Eller en bit av t-skjorta du hadde på deg da du reiste ut på landsbygda for første gang på uteopphold. Det viktigste er at det er noe materielt som kan bearbeides og fortelle en historie.

Vi kan se på lappene som et slags “offer”, av både noe fysisk som betyr noe for oss, men også et offer av tid. Derfor ber vi alle om å ikke bare donere et stykke materiale, men også bearbeide det og skrive en tekst som knytter seg til lappen.

Teksten kan, i likhet med lappen, være veldig enkel – det kan gjerne si noe om bakgrunnen, hvor materialene kommer fra, det kan være et dikt, noen ord, sitater, et eventyr, et utdrag fra en sang eller en egen tekst du skriver. Teksten kan være kort, fra ett ord, til lang, men gjerne maks to sider.

Vil du bidra? Når du har laget lapp, kan lappen sendes til:
Ingrid Fadnes
Ullevålsveien 69A, 0454 Oslo

Teksten kan sendes til astridfadnes@gmail.com

Har du spørsmål til prosjektet? Ta kontakt med: Astrid og Ingrid Fadnes på eposten: solidaritetshistorier@gmail.com