Siste nyheter:

LAG søker prosjektmedarbeider til Brigadeprosjektet

Vi utlyser en prosjektstilling som prosjektmedarbeider i 100 % stilling ut året som vil være med å gjennomføre spennende prosjekter i 2021 i tett samarbeid med LAGs sekretariat, aktivister og samarbeidsorganisasjoner. Selv om koronapandemien hindrer oss i å sende og motta folk på solidaritetsbrigade, skal LAG blant annet gjennomføre et gårdsutvekslingsprogram, stille ut et kollektivt kunstverk i flere byer og arrangere spennende digitale møter med partnere i Norge og Latin-Amerika.
Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Nasjonal streik i Peru

Jordbruksarbeidere har gått til nasjonal streik i Peru mot en ny arbeidsmiljølov og for å forsvare sine arbeidsvilkår. Så langt er fem mennesker blitt drept.
Foto: Ingrid Løken

Foto: Ingrid Løken

De usynlige klimaflyktningene

Fattige bønder i de peruanske Andesfjellene opplever klimaendringene på kroppen. Jordbruket er svekket og den rurale befolkningen må flytte til storbyene. De gradvise konsekvensene av klimaendringene påvirker mer enn mange tror. Er dette usynlige klimaflyktninger som ikke får den helt nødvendige oppmerksomheten for å unngå fatale konsekvenser?
Følg oss på: