Følg oss på:
Kontakt

Sekretariatet

LAG Norge:
+47 902 95 144/ info@lagnorge.no

+47 410 79 393 / daglig.leder@lagnorge.no

Brigadeprosjektet:

+47 456 86 483 / brigade@lagnorge.no


Besøks- og postadresse:
Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Betalingsinformasjon

LAGs kontonummer er: 7874.05.53150

Kontingenten innbetales: 1503.12.55446

Vipps: 14504

Leder og nestledere

Miguel Angel Gutierrez Castro

Leder
Tlf: +47 467 42 482

Carlos Rodriguez

Nestleder
Tlf: +47 95 20 51 42

Arthur Rebonatto Oltramari

Nestleder
Tlf: +47 48 44 36 29

Landsstyret

Guillermo Pinzon

Representant for LAG Stavanger

Vidar Jortveit

Representant for LAG Kristiansand

Alexis Hinojosa

Representant for LAG Oslo

Sebastian Tymi

Representant for LAG Bodø

Sergio Blamey

Representant for LAG Bergen

Mimi Mørk

Representant for LAG Trondheim

Marie Helland

Representant for LAG Tromsø

Vilma Taubo

Representant for Blindern-arbeidsgruppe

Cecilia Abella

Representant for Asociación Uruguay-Noruega (AUN/Uruguay-gruppa)

David Watson

Representant for Venezuela-arbeidsgruppe (tidligere samordningsgruppe)

Tuva Ressem

Representant for Brigadestyret

Brigadestyret

Silje Kvanvik

Styreleder

Eivor Vold Skjelbostad

Hanna Steffenak

Marte Mørk

Tuva Ressem

Veera Katariina Mo

Live Bjørge

Kontrollkomiteen

Tuva Ressem

Robin Leander Wullum 

Kristin Dilani Nadarajah

Mari Beitnes

Vara

Valgkomiteen

Viljar Eidsvik,

viljar.eidsvik@gmail.com

Ninthu Paramalingam

ninthu.np@gmail.com

Magnus Westby

magnus_westbye@hotmail.com

Håvard Qvist

Vara

Ansatte

Diego Marin Rios

Daglig leder
Tlf: +47 410 79 393

Elise Øksnes Fjordbakk

Prosjektleder brigadeprosjektet
Tlf: +47 456 86 483

Marthe Jæger Tangen

Informasjons- og organisasjonsmedarbeider
Tlf: +47 90295144

Åsa Paaske Gulbrandsen

I permisjon
Tlf: +47 480 07 292