Samarbeidspartnere
LAG støtter folkelige bevegelser som jobber for en bedre fremtid i Latin-Amerika. Vi samarbeider derfor med urfolksorganisasjoener, fagbevegelse, bondeorganisasjoner, kvinneorganisasjoner, og andre folkelige organisasjoner.

Gjennom brigadeprosjektet og informasjonspartnerskap har vi formelle samarbeid med MST, Conavigua, CUC og CNA.