Nasjonal koordinator for Guatemalas enker - CONAVIGUA
Coordinadora Nacional De Viuadas De Guatemala (CONAVIGUA), er den nasjonale koordineringen av enker i Guatemala. Organisasjonen er formet av Mayakvinner og ble til under den væpnede konflikten i 80-tallet. Arbeidet bygger på kampen mot fattigdom, lidelse og diskriminering, spesielt av enkene da det var mye fysisk og seksualisert vold rettet mot dem. Kvinnene organisere seg for å stå opp mot disse utfordringene. De startet med å demonstrere og marsjere lange avstander for å sette lys på alt det kvinnene hadde blitt utsatt for, og for å ansvarliggjøre de som hadde begått dem vold og urett.

Til å begynne med arbeidet CONAVIGUA med enker fra ulike lokalsamfunn og mobiliseringen vokste for hvert år. I starten av 90-tallet jobbet de mer effektivt for å få slutt på tvungen militærtjeneste. I 1994 opplevde de stor motstand av regjeringen og militæret angående denne saken. Da satte de i gang en pasifistisk motstand mot den rasistiske landspolitikken. De gjennomførte store utgravninger av de drepte under den væpnede konflikten (startet allerede i 1991), for å motsi regjeringens nekting av folkemordet og for å vise det internasjonale systemet at det var et folkemord som skjedde. De gjenkjente de drepte og ga dem verdige begravelser. 1997 vokste organisasjonen hvor de begynte å samarbeide med flere organisasjoner og ekspanderte sitt arbeid til å fokusere mer på ungdom, utdanning, jordbruk, og helse.


I dag er CONAVIGUA tilstede i 11 fylker og 49 kommuner i Guatemala. Organisasjonen jobber for at alle kvinner skal ha rettigheter (både kvinnenes individuelle og kollektive rettigheter), og like muligheter. Deres strategiske mål er å forsvare territorium, kjempe mot oligarkiske strukturer, hvor makten forflyttes mellom familier og rike godseiere, til et demokratisk styresett basert på demokratiske prinsipper. Organisasjonen jobber også med ulike jordbruksreformer, feminisme, myndiggjøring av kvinner utsatt for fysisk og seksualisert vold, matsuverenitet, ungdomsdeltakelse (bevegelsen for unge Mayar), og kapasitetsbyggingsprosjekter.

"Som mayakvinner har vi siden vår unnfangelse vært koblet til moder naturs energi, som er forlengelsen av livet i menneskeheten. Vi manifesterer moder jord for fra henne skapes maisen, bønnene og alle typer opprinnelige frø, og også forskjellige frukttrær. Gjennom moder jord lever vi, generasjon for generasjon, og derfor forurenset ikke våre forfedre elvene, innsjøene og havene."

-María Everarda Tista de León, medlem av det nasjonale rådet til CONAVIGUA