Personvern


Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til daglig.leder@lagnorge.no eller info@lagnorge.no


Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden samler inn bruksinformasjon gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i den nettleser sitt internminne. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

Vi bruker Google Analytics til å samle inn statistikk og finne ut hvordan lagnorge.no blir brukt. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga».

Google har egne personvernregler.

Facebook Pixel bruker vi for å kunne forbedre eventuelle kampanjer på Facebook.

Om informasjonskapsler på Facebook og hvordan du kan justere dine annonsepreferanser.

Du kan selv endre innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser, og selv regulere hvilke nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Dette gjelder ikke hvis du er logget inn med din Google-konto.


Personopplysninger

Når du fyller ut et skjema, for eksempel påmeldinger, interesseskjemaer eller innmeldingsskjema, lagrer vi dine personopplysninger til formålet. Vi gir ikke disse videre til tredjeparter. Informasjonen som samles inn brukes kun til statistikk.


Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse fra innmeldingsskjema. Disse opplysningene lagres i datasystemet Mamut og utgjør grunnlaget for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet, og for å sende innkalling til årsmøter lokalt og nasjonalt. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man aktivt til om organisasjonen kan bruke personopplysninger til eksempelvis utsending av nyhetsbrev. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. Jamfør personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Hvis det går tre år uten at kontingenten betales slettes du automatisk fra medlemsregisteret.

Hvert lokallag kan ha tilgang til sin tilsvarende medlemsliste når det gjelder LAGs lokalt drift. I disse tilfeller er informasjon hentet av den lokale personopplysningsansvarlige, som sletter informasjonen, både fysisk og elektronisk, når den pågående aktiviteten tar slutt

Som en del av vårt informasjonsarbeid bruker vi bilder som er tatt av våre medlemmer og andre aktivister under arrangementer, markeringer og andre aktiviteter. Ved innmelding samtykker du til at LAG kan oppbevare, ta og publisere bilder og videoer der du er med. Disse bildene er lagret i LAGs server og publisert via våre informasjonskanaler, sosiale medier og trykte materiell. Alle våre publikasjoner er i tråd med LAGs formål og de gyldige personvernregler. Alle medlemmer i LAG har reservasjonsrett mot oppbevaring og publiseringen av denne informasjonen.

Det er frivillig å oppgi informasjon, men ønsker du å være medlem må vi på et eller annet vis kunne sende faktura og innkalling til årsmøte til deg.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til info@lagnorge.no.

Innsendte innmeldingsskjema slettes fra nett hver 6.måned.


Nyhetsbrev

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Latin-Amerikagruppene i Norge bruker en tredjepart, Mailchimp, for utsending av nyhetsbrev. De lagrer e-postadressene i en egen database, deler den ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk.


Søkere til brigade og solidaritetsarbeid på gårder i Norge

Hvis du søker på brigade til Latin-Amerika oppgir du en del personopplysninger. Disse vil bli oversendt til prosjektleder i brigadeprosjektet. Brigadestyret og brigadegruppa har ansvar for uttak av brigader sammen med ansatte i brigadeprosjektet, og vil derfor få tilgang til søknadene. Personopplysningene til de som deltar på brigade vil oppbevares hos LAG. Innsendte brigadesøknader slettes fra nett hver 6. måned.

Søker du om å reise på gårder i Norge i 2021 med LAG og NBS oppgir du også personopplysninger ved innsending av søknad. Disse vil bli oversendt til prosjektleder og prosjektmedarbeider i brigadeprosjektet, som har ansvar for uttak sammen med rekrutteringsansvarlig i Brigadestyret. De vil derfor få tilgang til søknadene. Personopplysningene til de som reiser på gård oppbevares hos LAG.

Søknadene til de som ikke kommer med på brigade i Latin-Amerika eller gårdsutveksling i Norge, blir slettet etter endt uttaksprosess.

Jamfør personopplysningsloven har du til enhver tid rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.


Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

LAG henter visuelt materiale som bilder og videoer i hvert arrangement som kan bli publisert i LAGs trykte materiell, nettsider, nyhetsbrev og i sosiale medier. Bruk av dette visuelle eller audiovisuelle materialet må samsvare med LAGs formål, LAGs informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og må være i tråd med de gyldige personvernregler.

Alle deltakere i våre arrangementer har rett til å reservere meg i forhold til bruk av bilder eller videoer.


Rekrutteringsprosesser

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å søke på ledige stillinger, praksisplasser, eller andre type engasjement i LAG. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og fødselsdato i tillegg til andre privat informasjon. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn den pågående rekrutteringsprosessen man søker på. Personopplysningene vil slettes etter endt prosessen. Informasjonen er behandlet av ansettelseskomite eller valgkomite. Under rekrutteringsprosessen må alle søkere godkjenne LAGs personvernerklæring.