Kalender
Velkommen til en åpen og inkluderende festival som feirer Oslos latin-amerikanske diaspora!
20. juli, kl. 11:00-16:00
LAG- Oslo, Fred i Colombia
Sagene Park, Gråbeinsletta
Facebook
Hvilke områder innen utviklingsfeltet vil de ulike partiene prioritere? Hvordan vil de andre områdene i partiprogrammet henge sammen med global utvikling og rettferdighet?
14. august, kl. 18:30-19:30
Forum for utvikling og miljø ++
Bærekraftscenen
Facebook
På samlingen vil politisk skolering, aktivisme, og hygge stå på programmet. Påmeldingsfrist: 15. august
31. -1. august, kl. 10:00-16:00
Blåhaug ved Sandbakken, på grensen til Enebakk kommune
Facebook