Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Emne
Foto: Foto: Davi Abarca/ MST

Foto: Foto: Davi Abarca/ MST

Kampen om jorda

Vi er på trykk i Klassekampen sammen med Spire og Norsk bonde- og Småbrukarlag i anledning 17 april: Den internasjonale småbrukerdagen. Les debattinnlegget her!

Innspill til stortingsmelding om handel og grønn globalisering

I dag var LAG med på innspillsmøte til Stortingsmeldingen om handel og grønn globalisering med Næringsminister Vestre. Vi snakket om viktigheten av å støtte opp om demokratibygging i land vi handler. At Norge må etableres demokratiske prosesser rundt forhandlinger av handelsavtaler og at norske investeringer i utlandet ikke må gå på bekostning av lokalsamfunn hvor investeringene finner sted. Under kan dere lese hele vårt innspill:

Innspill til Miljøpartiet De Grønnes partiprogram for 2025-2029

LAG var denne uken på innspillsmøte med MDG. Der snakket vi om viktigheten av at urfolk og småbønder ivaretas ved grønne investering, at også Norfund bør være underlagt åpenhetsloven og at EFTA-Mercosutavtalen må ha bindende mekanismer for å sikre klima, miljø og menneskerettighet før den eventuelt ratifiseres. LAG har også sendt MDG et skriftlig innspill som du kan lese under:
Foto: PrensaLatina(2023)

Foto: PrensaLatina(2023)

Gladnyhet: Colombia og Brasil lykkes med regnskogssatsing

Mindre regnskog gikk tapt i Colombia og Brasil i løpet av 2023, forteller den norske regjeringen via nyhetsbrev. Les den gode nyheten her.

Innspill til KrFs programarbeid for storingsperioden 2025-2029

LAG deltok før påske på innspillsmøte med KRFs internasjonaleutvalg for å gi innspill til deres programarbeid for kommende stortingsperiode. LAG gav innspill om fredsarbeid i Colombia, demokratisering av handelsavtaler og viktigheten av at grønne investeringer ikke går på bekostning av urfolk og menneskerettigheter. Under kan dere også se de skriftlig innspillene LAG har gitt til KRF.

Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram 2025-2029

Forberedelsene til neste års stortingsvalg er i gang og LAG har sendt innspill til Arbeiderpartiets partiprogram for perioden 2025-2029. LAG deltok også på et innspillsmøte hvor vi understreket at det bør etableres mer åpne og demokratiske prosesser for forhandlinger rundt handelsavtaler, at grønne investeringer ikke må gå på bekostning av menneskerettigheter og viktigheten av å fortsette og følge opp fredsprosessen i Colombia og styrking av demokratiet i Guatemala. Les hele innspillet her:
Foto: Ben Tavener

Foto: Ben Tavener

Marginale identiteter i Brasil: aksept og forakt

Skeiv kultur og identitet i Brasil skiller seg ifra den norske. Homofobi og transfobi gjør det nødvendig å skape trygge miljøer for personer som ofte blir møtt med forakt i samfunnet.

EU-Mercosur - Frihandelsavtalen: Problemer med frihandel for bærekraftig utvikling.

Løftene vi blir servert om frihandelsavtalen er at den minsker ulikhet, beskytter urfolksgrupper og øker velstanden både i Nord og Sør. Det er dessverre bare et problem; Det stemmer ikke.

Møt sørbrigadistene!

Roxana og Rosa Ixchel skal være i Norge i seks måneder for å jobbe med matsuverenitet, internasjonal solidaritet og politisk skolering. Bli litt bedre kjent med aktivistene som skal være på solidaritetsbrigade med LAG her.