Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Emne
Foto: Cadu Souza/MST

Foto: Cadu Souza/MST

Nyhet

De jordløse bevegelse i Brasil har avholdt sin første nasjonale samlingen for skeive

MST (de jordløse bevegelse) avholdt det første nasjonale møtet for transpersoner og transkjønnede i mai i år. Møtet handlet om organiseringen og debatten om transpersoner og transkjønnede i MST, sammen med debatten om folkelig jordreform. Les saken her
Oppdatering

DEN SOSIALE OG FOLKELIGE BEVEGELSEN I COLOMBIA FORTSETTER Å VÆRE OFFER FOR FORFØLGELSE OG DRAP

Det nasjonal bondenettverket- CNA er en organisasjon som består av kvinner og menn, fiskere, agrogruvearbeidere (de som jobber med kombinasjonen av jordbruk og gruvedrift i samme område) og bønder. De er til stede i 22 av landets fylker. Vi i CNA varsler om og motsetter oss folkemordhandlingene som sprer seg i landet vårt mot samfunnene og deres sosiale ledere. Disse handlingene gjør territoriene om til krigssoner for å spre frykt og død.
Brigade

Intervju med LAG-brigadist Erick Evelio Salazar Chex

Erick Evelio Salazar Chex er brigadist i Colombia gjennom brigadeprosjektet. Gjennom dette intervjuet vil vi ha mulighet til å bli bedre kjent med Eric hva han driver med og hvorfor han engasjerer seg i CONAVIGUA.
Brigade

Å være kvinnelig bonde og brigadist i Latin-Amerikagruppene i Norge

Å komme til Norge har medført mange endringer som språk, tidssone, klima, mat osv. Alt dette har imidlertid ført til at jeg har fått nye personlige og organisatoriske lærdommer.
Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Media

11 organisasjoner i felles kronikk: Skjønner finanskomiteen sitt forvalteransvar?

Det ligger mye makt i å eie 17 500 milliarder kroner, og med den makten kommer et ansvar for å forvalte formuen på en måte som gjør at vi ikke bryter med folkeretten og våre internasjonale forpliktelser. Når flertallet i Finanskomiteen ikke synes å være interessert i å diskutere hvordan de skal håndtere dette ansvaret, er det grunn til å spørre seg om de har forstått sin egen rolle i fondets forvaltning, skriver en rekke organisasjoner i en felles kronikk om innstillingen til oljefondsmeldingen (SPU).
Foto: Foto: Conavigua

Foto: Foto: Conavigua

Oppdatering

Har det kommet en ny vår i Guatemala?

I Guatemala har det vært en historisk folkeaksjon mot en korrupt regjering som har hatt straffefrihet.
Nyhet

Angrep mot faren til Colombias visepresident

Den 16. juni (farsdag i Colombia), ble faren og nevøen til Colombias visepresident beskutt. Faren (Sigifredo Márquez) og nevøen befant seg i en bil i Jamundí kommune i Valle del Cauca da det skjedde. Bilen ble truffet av fire skudd, men begge kom seg uskadd fra hendelsen. De ble deretter evakuert fra sonen i et politihelikopter og bragt til Cali.
Foto: Periodismo de Izquierda

Foto: Periodismo de Izquierda

Nyhet

Det seiler mørke skyer over Argentina

Onsdag 12. juni ble en ny lovgivning kalt Ley de Bases godkjent av senatet i Argentina. Reformen vill ramme arbeidernes rettigheter, privatiserer tidligere statlige selskaper og åpner for storskala utnytting av naturressurser for multinasjonale selskaper. Den vil også gi presidenten utvidet makt i et år fremover, makt som normalt ville ligget hos den lovgivende makten. Reformen må fortsatt godkjennes av Kongressen før den blir en realitet.
Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Bridage, Media

De jordløses kamp for framtida

Fire solidaritetsbrigadister fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har reist til Brasil for å lære av og jobbe med De jordløses bevegelse (MST) i seks måneder. Dette er et reisebrev fra brigaden.