Nyhetsarkiv
Filterer etter:
urfolk, massakre

Massakre mot urfolk og bønder i Colombia

29.oktober ble én urfolksleder og fire fra urfolksvakta drept nord i Cauca. LAG fordømmer angrepet.

Høykommissæren for menneskerettigheter i Colombia fikk fornyet mandat etter press

Tirsdag 29.oktober sendte LAG, sammen med over 300 colombianske og internasjonale organisasjoner, en appell til President Duque om å fornye avtalen med FNs høykommissær for menneskerettigheter. Avtalen utløper 31. oktober. Idag 30.oktober er nytt mandat oppnådd.