Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Politikk
Oppdatering

DEN SOSIALE OG FOLKELIGE BEVEGELSEN I COLOMBIA FORTSETTER Å VÆRE OFFER FOR FORFØLGELSE OG DRAP

Det nasjonal bondenettverket- CNA er en organisasjon som består av kvinner og menn, fiskere, agrogruvearbeidere (de som jobber med kombinasjonen av jordbruk og gruvedrift i samme område) og bønder. De er til stede i 22 av landets fylker. Vi i CNA varsler om og motsetter oss folkemordhandlingene som sprer seg i landet vårt mot samfunnene og deres sosiale ledere. Disse handlingene gjør territoriene om til krigssoner for å spre frykt og død.
Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Media

11 organisasjoner i felles kronikk: Skjønner finanskomiteen sitt forvalteransvar?

Det ligger mye makt i å eie 17 500 milliarder kroner, og med den makten kommer et ansvar for å forvalte formuen på en måte som gjør at vi ikke bryter med folkeretten og våre internasjonale forpliktelser. Når flertallet i Finanskomiteen ikke synes å være interessert i å diskutere hvordan de skal håndtere dette ansvaret, er det grunn til å spørre seg om de har forstått sin egen rolle i fondets forvaltning, skriver en rekke organisasjoner i en felles kronikk om innstillingen til oljefondsmeldingen (SPU).
Foto: Periodismo de Izquierda

Foto: Periodismo de Izquierda

Nyhet

Det seiler mørke skyer over Argentina

Onsdag 12. juni ble en ny lovgivning kalt Ley de Bases godkjent av senatet i Argentina. Reformen vill ramme arbeidernes rettigheter, privatiserer tidligere statlige selskaper og åpner for storskala utnytting av naturressurser for multinasjonale selskaper. Den vil også gi presidenten utvidet makt i et år fremover, makt som normalt ville ligget hos den lovgivende makten. Reformen må fortsatt godkjennes av Kongressen før den blir en realitet.
Foto: Foto: Oliver Kornblihtt / Mídia NINJA

Foto: Foto: Oliver Kornblihtt / Mídia NINJA

Media

Om å surfe på en bølge av so­sia­lis­tiske tårer

Hvordan skal egentlig venstresida takle en høyreside som gir fullstendig faen?
Nyhet

Studentprotester i Argentina

Etter president Milei's drastiske budsjettkutt til universitetene på hele 70% har studenter og universitetsansatte i Argentina protesterer. Protestene har ført frem, og staten har gitt et budsjett-tilskudd, men det er ikke godt nok mener de som demonstrerer. Den 4. og 5. juni er det annonsert en 48-timers streik for å protestere mot at halvparten av de ansatte på universitetene fortsatt havner under fattigdomsgrensen.
Media

Flommen som kan bli en høyrebølge

Mens klimakatastrofa herjer i Brasil, fisker ytre høyre i rørt flomvann. Agnet er falske nyheter.

Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram 2025-2029

Forberedelsene til neste års stortingsvalg er i gang og LAG har sendt innspill til Arbeiderpartiets partiprogram for perioden 2025-2029. LAG deltok også på et innspillsmøte hvor vi understreket at det bør etableres mer åpne og demokratiske prosesser for forhandlinger rundt handelsavtaler, at grønne investeringer ikke må gå på bekostning av menneskerettigheter og viktigheten av å fortsette og følge opp fredsprosessen i Colombia og styrking av demokratiet i Guatemala. Les hele innspillet her: