Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Husokkupasjon

Grenseløs husokkupasjon

På tross av trygg reise og visumgaranti, møter flyktninger fra Syria et hardt arbeidsmarked og en usikker tilværelse i Brasil. Nå hjelpes de av husokkupanter.