Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Brigade

Solidaritetsbrigadene starter igjen

Solidaritetsbrigadene har fått godkjent søknad hos Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) til å drive prosjektet i 2024 og 2025. Vi starter mobilisering og rekrutteringsprosesser omgående.

Innspill til Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet 2024

LAG har ytret en anbefaling til utenrikskomiteen om at de i statsbudsjettet for 2024 øker bevilgningene til Norecs utvekslingsprosjekt. Hvor brigadeprosjektet i mange år har fått sin støtte.

Norec avslår anken til Brigadeprosjektet

Brigadeprosjektet har fått avslag på anken som ble sendt inn til NOREC før jul. Les hva vi skrev i vår anke og hva begrunner nytt avslag med her.

Spørsmål på stortinget fra Bjørnar Moxnes (R) om Norecs utviklingspolitiske prioriteringer

Bjørnar Moxnes (Rødt) sendte inn spørsmål på vegne av LAG om regjerings utviklings- og utenrikspolitiske mål når det kommer til hvilke prosjekter Norec velger å støtter. Under kan dere lese svaret fra Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Brigadeprosjektet har fått avslag på nye bevilgninger

Brigadeprosjektet har akkurat fått avslag på videre støtte fra NOREC. Vi trenger nå deres hjelp for å lage støy og vise hvorfor brigadeprosjektet er så utrolig viktig! Les mer om begrunnelse for avslag under.

Brigada Granitos i San Cristobal, Mexico

Oppdatering fra Brigada Granitos i San Cristobal, Mexico

Brigada Granitos hos zapatistene i Oventik, Mexico

Hola fra oss i Brigada Granitos!

Landsbygda og storby møtes på det nasjonale MST-markedet

Dette er tredje året De jordløses bevegelse (MST) arrangerer et nasjonalt marked i São Paulo, kalt Feira Nacional da Reforma Agrária, Det nasjonale markedet for jordreform. Her møtes MST-aktivister fra hele landet for å selge sine produkter. Man finner matboder fra hver delstat som selger matprodukter, kunst og andre typer varer som er særegne for delstaten.