Reisebrev fra brigaden!

Et innblikk i brigadelivet til Nord-sørbrigaden i Brasil

Brigaden har den siste måneden vært forskjellige steder i sørlige Brasil og besøkt kooperativer, gjødselsproduksjon og bosetninger (assentamentos). På bildet over ser du Ingrid og Colin på kooperativet Terra Livre. Kooperativet tar imot kasser fra bosetninger og distribuerer ut til skolekjøkken.

LAG har sammen med Juana og Juliana fra CONAVIGUA og CUC besøkt Contestado-bosetningen i delstaten Paraná. Områdets historie er preget av slaveplantasjer, monokulturer og motstandskamper - en historie som fortsatt preger territoriet. Contestado ble okkupert av De jordløses Bevegelse (MST) i 1999 og feiret nylig 25 år!

I dag bor det 190 familier der fordelt på hver sin “lote”, jordstykke, hvor det dyrkes både agroøkologisk og konvensjonelt. Bosetningens kooperativ Terra Livre tar imot agroøkologiske grønnsaker som distribueres til skoler og folkekjøkken i sørlige Paraná. Brigaden bidro på flere deler av kooperativets arbeidskjede – mange sterke armer bidrar til at byfolket får lokal og sunn agroøkologisk mat! For å sikre autonomi i produksjonen og lokale arbeidsplasser har kooperativet også eget drivhus og produksjon av økologiske innsatsmidler (gjødsel og plantevern). I tillegg har MST kjempet frem både grunnskole, høyskole og legesenter, drevet av og for bosetningen.

Fernando
Fernando fra MST viser brigaden rundt i produksjonsområdet
MAria
Brigaden hjelper til med å forberede medisinplanter sammen med doña Maria

Escola Latina Americana de Agroecologia (ELAA) befinner seg i bosetningens hjerte og utdanner studenter fra hele Latin-Amerika i agroøkologi og pedagogikk. Skolen er et samarbeidsprosjekt mellom MST, Via Campesina og et lokalt universitet. Undervisninga er samlingsbasert: 3 måneder med undervisning på skolen og 3 måneder hjemme. Slik sikrer man at kunnskapene kan anvendes i studentens egen kontekst.

Frukt
Kollektivet tar imot både frukt (bananer) og grønnsaker (gresskar)

Vi har blitt godt kjent med skolehverdagen og har fått være med på deler av undervisningen, som i tillegg til agroøkologisk vitenskap, består av politisk analyse og latin-amerikansk kulturkunnskap. Og sist men ikke minst: Etter MSTs organiseringsprinsipp er det viktig å bidra i skolens daglige drift, som kjøkkentjeneste, dovask og grønnsaksproduksjon. Brigaden fikk gleden av å bli inkludert i både den praktiske og teoretiske undervisningen!

Olivia
Olivia bærer fruktkasser inn inn i lastebilen, klar for å kjøres ut

Etter spennende uker i Contestado setter brigaden kurs mot Curitiba for å lære mer om MSTs urbane organisering. Até

Elever på ELAA høster grønnsaker til dagens middag

Den internasjonale småbrukerdagen 17. april startet med en mistica (kunstseremoni)

Medisinplantene hos dona Maria er verdsatt av bosetningens beboere som et supplement til konvensjonell medisin

Brigadist Colin på vei hjem etter en innholdsrik arbeidsdag

Land
Tags