Intervju med LAG-brigadist Erick Evelio Salazar Chex

Erick Evelio Salazar Chex er brigadist i Colombia gjennom brigadeprosjektet. Gjennom dette intervjuet vil vi ha mulighet til å bli bedre kjent med Eric hva han driver med og hvorfor han engasjerer seg i CONAVIGUA.

Hei Erick, så hyggelig at du vil fortelle oss i LAG litt om erfaringene og opplevelsene dine som brigadist. Kan du starte med å fortelle oss litt om deg selv?

- Hei. Ja. Mitt navn er Erick Evelio Salazar Chex. Jeg er 21 år gammel og er fra San Juan Comalapa de Chimaltenago, Guatemala. Jeg kommer fra en arbeiderfamilie som jobber med jordbruk og med å veve tekstiler. Faren min emigrerte til Spania for å kunne gi oss et bedre liv. Nå er jeg student og selger det jeg vever for å betale for studiene mine. I tillegg til student er jeg kamerat, venn, onkel og bror.

Ok, så du er student og kommer fra en arbeiderfamilie. Hvordan er det å være brigadist?

- Det er veldig givende for meg å få være i Colombia som brigadist. Jeg er her for å være en talsmann for familien min, organisasjonen min CONAVIGUA og de som ble skadet av Guatemalas stat og forsvar i tidligere tiår. En internasjonal utveksling som dette er en mulighet til å vise frem formålene til organisasjonen og til å hjelpe oss med arbeidet vårt. Jeg anser arbeidet mitt som en fortsettelse av det bestefaren min har jobbet for i CONAVIGUA og er stolt av det.

Ja, det høres veldig givende og viktig ut! Hvordan er livet som student i Guatemala?

- Jeg studerer juss og har opplevd diskriminering på universitetet fordi jeg er fra en urfolksgruppe. Jeg fikk avslag flere ganger på retten min til høyere utdanning fordi urbefolkningen i Guatemala lenge har vært stigmatisert og ansett til å ikke ha slike muligheter. Ved å studere ønsker jeg å bidra til en bedre livskvalitet for familien min.

Det virker svært krevende. Hvordan er det å jobbe for CONAVIGUA mens du er student?

- CONAVIGUA er en organisasjon som jobber for å fremme menneskerettighetene og det er et tema som er aktuelt for meg som jusstudent. Det er de sosiale kampene som er mitt profesjonelle fokus. Organisasjonen jobber med rettighetene til barn, unge, kvinner og urfolk. Ellers så jobber den for å motarbeide rasisme, med å lete etter personene som forsvant under den væpnede konflikten, med å følge opp fredsavtalen og mot korrupsjonen i regjeringen.

Det høres ut som et viktig arbeid! Hva er det som betyr mest for deg som student og i arbeidet ditt?

- Det viktigste for meg er å tenke på andre og huske at samhold er grunnleggende. Jeg er her på grunn av kampene til bestefaren min og folket i Guatemala. Vi søker å leve i fred og å eliminere korrupsjon, vold, machisme, diskriminering, fremmedfrykt, rasisme og klassisme. Det er rettighetene som bør stå sentralt.

Tusen takk for at du ville dele dette med oss, Erick!

- Bare hyggelig!

Land