#2 LatinAmerika 2021: autonomi

Autonomi, eller selvstyre, er et politisk konsept som kan romme mange ting, inkludert selvbestemmelse over land og andre fellesgoder, retten til å utøve sin egen kultur og sitt eget språk, og retten til å bestemme over egen kropp og egne tanker. Konseptet brukes på tvers av det ideologiske spekteret, men selv om det kan bety forskjellige ting på forskjellige steder er autonomi mer enn et ‘catch-all’-begrep uten meningsfylt innhold. Tvert imot er kontekstavhengigheten og de mangfoldige fortolkningene noe av det som gir autonomi mening, fordi bestemte mennesker i en bestemt kontekst definerer sine egne normer, inkludert hvordan de forstår autonomi

Dette bladet kan bare gi et liten smakebit på hvor kreativ og variert kampen for autonomi kan og må være. Forhåpentligvis kan det likevel gi litt innblikk og inspirasjon du kan ta med inn i sommeren.