LatinAmerika #2 2014

I årets andre utgaven av LatinAmerika kan du blant annet lese om kristendommens fremtog, urfolksreligion i Guatemala, den evangeliske kirkens betydning i regionen, frigjøringsteologi og fotball som religion.

Den andre utgaven av LatinAmerika handler om religion. Fra katolsk dominans til nye strømninger, om frigjøringsteologi og historien til den svarte befolkningen i Latin-Amerika.

Tradisjonelt har det eksistert et tett forhold mellom religion og politikk i Latin-Amerika. Den katolske kirke har holdt et fast grep om Latin-Amerika siden kolonitiden og gått taktisk til verks for å undertrykke andres religiøse tro for å styrke sin dominans. Mayabefolkningen i Guatemala måtte lenge bedrive sin religionen i skjul i kampen for å bevare sin kultur og spiritualitet. Den svarte befolkningen ar måtte kjempe mot undertrykkelse for å overleve og bevare sin identitet. I dag har tradisjonelle religioner fått tilbake noe av sitt fotfeste.

Den eksplosive veksten i evangeliske kirker og pinsebevegelsen forsterker bilde om forholdet mellom religion og politikk. Med sitt budskap om håp og trygghet blir det attraktivt for mennesker som lever i et samfunn preget av sosial og økonomisk utrygghet.

På 1960- og 70-tallet vokste frigjøringsteologien fram i Latin-Amerika. Med innsikt om at kirken og de troende må stå opp for de fattige, for rettferdighet og bedre sosiale kår for alle, spilte frigjøringsteologien en viktig rolle under borgerkrigen i El Salvador. Med valget av den latinamerikanske jesuitt-kardinalen Jorge Mario Bergoglio, har den katolske kirke fått sin første Pave Frans. Mye tyder på at kirkens forsvar av de fattige nå vil få en ny vår. Kanskje for å gi katolisismen ny giv i regionen?

I denne utgaven av LatinAmerika er det flere tekster om Brasil. Etter årets VM har vi sett hvilket engasjement fotballen vekker, og noen vil også hevde at fotball er en religion. De jordløses bevegelse (MST) belyser blant annet baksiden av VM-medaljen og hvorfor folket tok til gatene i protest mot de urettferdige strukturene.

Du finner også bokanmeldelser, reisebrev fra brigaden og andre nyheter fra Latin-Amerika.

God lesning!