LatinAmerika #2 2022

Temavalget for dette nummeret, Norge og Latin-Amerika, er dermed ikke nytt i LAG-sammenheng, men essensen i utvekslings- og solidaritetsarbeidet med Latin-Amerika. I dette nummeret går vi mer detaljert til verks og utforsker hva disse relasjonene består av.

LatinAmerika #2 2022 - Innholdsfortegnelse