LatinAmerika #1 2016

Tema for denne utgaven er migrasjon, og har fått tittelen "Latin-Amerika i bevegelse". Hvor går de store strømmene av migranter i Latin-Amerika? Hvem krysser landegrenser, hvem flytter fra landsbygda til byene? Og hvorfor gjør de det? Dette får du svar på gjennom grundige artikler, spennende reportasjer og flotte bildeserier. I tillegg kan du lese aktuelle saker fra regionen, kulturstoff og anbefalinger. 

Bestill denne utgaven