#3 LatinAmerika 2021: Matsuverenitet

I denne utgivelsen av Latin-Amerika- tidsskriftet kan du få grundig innsikt i tankene og utfordringene knyttet til matsuverenitetsprinsippet, blant annet i Josteins Jakobsens artikkel om den historiske utviklingen av globale mat- regimer, Marielle de Roos’ tekst om La Via Campesina og kampen for rettferdig matproduksjon, og Julie Rødje og Hege Skarruds artikkel om forholdet mellom matsystemer og handelssystemet.

Andre tekster diskuterer kjønnsperspektivet på matpolitikken i Colombia; kampen for egen jord i Guatemala; protestene mot gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, og skyggesidene av norsk jordbrukspoli- tikk, samt alternativene som finnes blant annet på gården Ommang Søndre i Hed- marken. Den geografiske spredningen er stor, men disse stedene knyttes sammen nettopp av kampen for et annerledes og mer rettferdig matsystem. Årets siste utgave av LatinAmerika er med andre ord spekket av spennende stoff om hvilke utfordringer og muligheter mat- suverenitet representerer.

LatinAmerika #3 2021 - Innholdsfortegnelse