LatinAmerika #2 2016

LatinAmerika #2 2016 tar for seg kriminaliseringen av sosial protest som man ser i Latin-Amerika. Utgaven har fått tittelen "Forbudt protest". 

Bestill denne utgaven