LatinAmerika #1 2015

Den første utgaven i 2015 tar for seg omstridt gruvedrift. Her kan du blant annet lese om konsekvensene av gruvedrift i Latin-Amerika, og de norske pengene som bidrar til den.

Dette nummeret har omstridt gruvedrift som tema. Fra det sagnomsuste Potosí, som var økonomisk grunnlag for det spanske imperiet i flere hundre år, til dagens multinasjonale gruveselskaper går en åre gjennom historien. Selv om arbeidsforholdene er bedre enn i Potosí på 1500- og 1600-tallet er essensen den samme: store mengder verdifulle mineraler og metaller tas ut av Latin-Amerika, og gapende sår står igjen i landskapet når det ikke er mer å utvinne.

I dette nummeret kan du lese om konsekvensene gruvedrift i Brasil, Colombia, Guatemala og Peru. Du kan også lese om hvordan norske penger er involvert i selskaper som gjør store miljøødeleggelser, bryter urfolks rettigheter og andre menneskerettigheter, og som fører til store helseskader for lokalbefolkningen.

I tillegg inneholder dette sommernummeret blant annet en dybdeartikkel om Honduras, en tekst om Capoeira, og du kan lese om forfatteren av den evig aktuelle Latin-Amerikas åpne årer, nemlig Eduardo Galeano som gikk bort våren 2015.

God lesning!