LatinAmerika #4 2012

Det fjerde nummeret av LatinAmerika handler om overgangsoppgjør - veien fra diktatur, konflikt eller borgerkrig til et fredelig samfunn.


Mange latinamerikanske land bærer en vond historie. Militærdiktaturenes overgrep, voldelige konflikter og borgerkriger preger flere generasjoner som lever i dag.  Det fjerde nummeret av LatinAmerika i 2012 er viet til disse historiene.

Men nummeret er ikke bare fortellinger om fortidens synder, det handler om hvordan land i dag velger å ta et oppgjør med fortiden. Overgangsoppgjør er den prosessen et land går gjennom på vei fra konflikt, diktatur eller borgerkrig til et fredelig, demokratisk samfunn.

Du kan lese om sannhetskommisjonen i Brasil, som er startet 27 år etter diktaturets fall, et nyåpnet terrorarkiv i Paraguay, gjenfunne barnebarn i Argentina, oppreisning til colombianske ofre for den væpnede konflikten og ildsjeler og aktivister som jobber for å bevare historien.

Menneskerettighetsovergrep er ikke noe som hører fortiden til. I Guatemala, sitter flere av de som var ansvarlige for grusomme overgrep under borgerkrigen fortsatt i maktposisjoner og i Honduras er det fortsatt systematiske overgrep og fullstendig mangel på oppgjør med både nye og gamle voldshandlinger.

«Det er mange sår som må bearbeides, urett som må rettes opp og kompenseres for, sannhet som må på bordet og rettferdighet som må skje fyllest. Alt med ett mål for øyet: At det aldri må skje igjen.», skriver redaktør Eirin Høiseth i sin leder.