LatinAmerika #2 2013

Andre utgave av LatinAmerika tar for seg media og ytringsfrihet i LatinAmerika. Les om maktkonsentrasjon i tradisjonelle mediekanaler og alternative kanaler for meningsytringer.

LatinAmerika #2 - Temanummer om media og ytringsfrihet

Andre nummer av tidsskriftet LatinAmerika i år tar for seg media og ytringsfrihet. LAG er stolte over å presentere det gode tidsskriftet, som lages av en frivillig redaksjon i Bergen, i nytt design.

«Den fjerde statsmakt skal fungere som en korreks til staten og maktapparatet. Men når mediene blir agendasettere og propagandakanaler for mektige samfunnskrefter, mister de sin legitimitet. (…) I et slikt mediebilde blir ikke de svakeste i samfunnet hørt», skriver redaktør Eirin Høiseth i lederen.

I nummeret kan du lese en interessant oversiktsartikkel om medievirkeligheten i Latin-Amerika, som preges av maktkonsentrasjon hos få, store private selskaper. Vi får også innblikk i hvordan norske medier presenterer Latin-Amerika på hjemmebane.

Tidsskriftet tar også for seg trusselen mot ytringsfrihet i Latin-Amerika i land som Colombia, El Salvdor og Honduras. Land der det å være journalist eller fagorganisert kan bety en konstant frykt for livet.  

Nummeret tar også for seg alternative kanaler for informasjon og meningsytring. Alternative mediegrupper som bruker internett, radio og lager egne aviser, bruk av gatekunst og protester er en viktig måte å uttrykke seg på når de store mediene definerer hvem som skal bli hørt. Vi får også møte den meksikanske hip hop-artisten Boca Floja, som bruker musikk for å skape politisk bevissthet blant unge.