LatinAmerika #2 2019: Stemmer fra Latin-Amerika

I denne utgaven har vi gitt ordet til mange stemmer fra Latin-Amerika som vil hjelpe oss til å forstå hva som skjer på bakken og hvordan disse store politiske fenomenene utspiller seg. De fleste tekstene i denne utgaven er intervjuer av engasjerte og ressurssterke aktivister, akademikere og politikere som representerer forskjellige bevegelser og politiske kulturer. Disse latinamerikanerne som analyserer sitt eget land og region fører oss fra de mest konkrete kampene til det store spørsmålet om Latin-Amerikas fremtid. Valg, feminisme, utviklingsmodell og urfolksrettigheter er noen av nøkkelordene i denne dialogen som dere nå blir en del av.

Innhold LatinAmerika #2 2019: Stemmer fra Latin-Amerika