LATINAMERIKA #3 2019: Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise

Denne spesielle utgaven består av rapporten "Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise", som er laget av LAGs brigade i Mellom-Amerika vår-2019. De ulike kapitlene i denne rapporten viser hvordan norske bærekraftsprosjekter bidrar til et økende konfliktnivå og en alvorlig situasjon for land-og miljøaktivister. De viser hvordan prosjektene motarbeider sin hensikt, og at det kun er med et grunnleggende rettferdighetsperspektiv, der grundig konsultasjon og menneskerettigheter ivaretas, at klimakrisen kan bekjempes. Kapitlene gir deg også et innblikk i relasjonen til jorda og mangel på rettferdighet.

Innhold LatinAmerika #3 2019: Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise