LatinAmerika #1 2014

I første utgave av LatinAmerika kan du blant annet lese om Nicaraguakanalen, oljeutvinning i Ecuador, tegneserier fra Argentina og utdanningsreform i Chile.

LatinAmerika #1 2014

I årets første utgave av LatinAmerika kan du lese om en rekke aktuelle saker, fra EUs økonomiske interesser i Latin-Amerika til utdanningsreform i Chile og 20-årsmarkeringen av Zapatistenes opprør.

Redaksjonen har møtt sjefen for statistikkbyrået Latinobarómetro, og snakket om folks syn på demokrati og tiltro til myndighetene i hele regionen. Latinobarómetro er det største uavhengige statistikkbyrået i regionen, og lager årlige rapporter om befolkningens holdninger til politikk, demokrati og utvikling.

Gjennom en artikkel om Ecuadors politikk for ressursutvinning får vi godt innblikk i den relativt pragmatiske utvinningspolitikken i landet, der hovedmålet er å bekjempe fattigdom og bygge ut statlige tilbud. Du kan også lese om konsekvensene politikken har fått for urfolk og miljø, i et intervju med organisasjonen Pachamama.

El Eternauta, sannsynligvis Argentinas mest kontroversielle tegneserie har fortsatt politisk symbolverdi i dag, rundt 60 år etter at den ble tegnet første gang.  Seriens handling og forfatterne ble viktige symboler under diktaturet i Argentina på 70-tallet.

I dette nummeret finner du også bokanmeldelser og et reisebrev fra den siste brigaden til Nicaragua.

God lesning!