LatinAmerika #1 2024

Verden har endret seg de siste årene, og den turbulente politikken i Latin-Amerika står ved et veiskille som truer regionens stabilitet. Etter en rekke gunstige valgresultater for venstresiden de siste årene, har de nylige økonomiske og sikkerhetsmessige krisene blitt gjenspeilet i de siste valgene av figurer med et autoritært preg.

Den store oppslutningen til den Trump-aktige politikeren Javier Milei i Argentina varsler en kraftig høyrebølge i argentinsk politikk. Milei anerkjenner ikke kvinnedrap og han ønsker å undergrave velferdssystemet, kriminalisere abort og gjøre staten så liten som mulig. Det tok ikke lang tid fra Milei overtok som president til protestene brøt ut i Argentina. På side 22 kan du lese en analyse av høyreekstremismens blomstring i landet.

I Venezuela ser president Maduro ut til å bli enda mer autoritær og ønsker å annektere deler av nabolandet Guyana. Etter eskalering av vold og organisert kriminalitet i Ecuador, har regjeringen erklært krig mot gjeng- og narkotikakriminalitet.

I Guatemala ble veier okkupert i hele landet i mer enn tjuefem døgn i protest. Først etter fem måneder med det kvinnene i CONAVIGUA i sin tekst kaller et statskupp, har lederen av partiet Semilla endelig tatt over makta. Du kan lese om kvinnene i CONAVIGUA , deres bekymring for demokratiet og om organiseringa av protestene på side 36.

Kampene for likhet, miljøet og menneskerettigheter, som har vært et av de viktigste fokusområdene for sosiale grupper og venstreorienterte regjeringer i Latin-Amerika, kan bli overskygget av ny politisk uorden, økt maktkonsentrasjon hos grupper assosiert med narkotikahandel, stadig mer ekstreme klimaendringer, migrasjonskriser og økonomiske tilbakeslag.

Det siste året har vært mørkt, med enda flere store og blodige konflikter. Angrepene på folket i Gaza har satt støkk i mange. I Norge, som i flere andre deler av verden, har folk tatt til gatene, selv om det ikke ser ut til å påvirke politikerne i større grad. Tekstene i denne utgaven minner på ulike måter om viktigheten av å fortsette å stå sammen mot urettferdighetene, og vi håper de vil inspirere til å fortsette å fortelle, samles og protestere.

God lesing

Innhold

 • Leder
 • Støtteerklæring til palestinske flyktninger
 • Politisk analyse; et undervurdert våpen
 • Språkrettferd - reisebrev frå Brasil
 • Valget i Argentina - et demikrati i oppløsning
 • Tidløs- Porttrettintervju av Horicio Durán
 • Refleksjoner rundt den politiske situasjonn i Guatemala fra kvinnene i CONAVIGUA
 • Tett på norske vindmøller i Brasil
 • Brigadeprosjektet er endelig tilbake!
 • Småstoff
 • Originaltekst på spansk: Refleksjoner rundt den politiske situasjonn i Guatemala fra kvinnene i CONAVIGUA