LatinAmerika #3 2013

Årets tredje utgave av LatinAmerika ser nærmere på det paradoksale Brasil og de mange utfordringene som preger et land i stadig bevegelse.

Hva er årsaken til at over en million brasilianere tok til gatene i sommer? Hva har skjedd i «Det nye Brasil» der alt gikk så bra? Dette nummeret av LatinAmerika ser nærmere på det paradoksale Brasil og de mange utfordringene som preger et land i stadig bevegelse.

De siste årene har Brasil vokst fram som en internasjonal stormakt og blitt bejublet for økonomisk vekst, reduksjon i avskogning og omfattende velferdsprogrammer. I denne utgaven ser LatinAmerika nærmere på hvordan denne økonomiske veksten har gått på bekostning av miljø, urfolksrettigheter og langsiktige forbedringer for de fattigste i samfunnet. Du kan lese om hvordan forberedelsene til fotball-VM har gått ut over beboerne i Brasils favelaer. Pengebruken og prioriteringene i forkant av det store indrettsarrangementet er blant årsakene til den store misnøyen som kom til syne i sommer.

Tidsskriftet ser også på norske interesser i Brasil, et land norske myndigheter har fremhevet som et av sine største satsningsområder utenlands. Norske selskaper tjener stadig mer penger i Brasil i en slags dobbeltmoralsk dans mellom miljødeleggende oljeutvinning og soyaproduksjon og statlig støttede skogbevaringsprosjekter.

I tillegg inneholder tidsskiftet tekster om 40-årsdagen for militærkuppet i Chile, en grusom og historisk viktig hendelse i hele Latin-Amerika og for det norske solidaritetsarbeidet. Samt et innblikk i Brasils utmerkede filmhistorie, mexicansk urfolksfeminisme og et intervju med mannen bak nettstedet Heia Brasil.

 

God lesning!

Land