Publikasjoner
Her finner du et utvalg av LAGs publikajoner. Under hver publikasjon vil du få informasjon om publikasjonensformat og eventuel pris om vi har publikasjonene tilgjengelig for salg.

Rapporter

Norsk mat på norske ressurser-

Vi lever i en verden med klima i radikal endring, konflikter i fruktbare områder og vi har begrenset med ressurser til å produsere mat. Dagens globale matsystem er med andre ord svært sårbart, og det klarer ikke i dag å forsyne næringsrik mat til verdens befolkning uten å gå på bekostning av annet liv og framtidige generasjoners livsgrunnlag. I solidaritet med omverdenen må Norge ta større ansvar for egen matforsyning.

pdf Ler mer

Statkraft no Brasil - Fora da vista, fora da mente

Grande parte da produção de energia no Brasil vem de fontes de energia renováveis. A maior fonte de energia é a energia hidrelétrica, que corresponde por mais de 60% da produção total de eletricidade no país. Em comparação, a energia hidrelétrica corresponde por cerca de 17% da produção de energia globalmente.

pdf Ler mer

Protecting the Pilmaiken

Denne rapporten beskriver energiurettferdighetene videreført av det norske selskapet Statkraft i en langvarig vannkraftkonflikt med Mapuche-Williche-samfunnene til forsvar av Pilmaiken-elven i Chile. Den norske regjeringen er direkte involvert, siden Statkraft er et statseid selskap. Rapporten ble skrevet av Dartmouth Energy Justice Clinic, og er publisert med samtykke fra spirituell leder Machi Millaray Huichalaf og Pilmaiken territoriet.

pdf Ler mer

Ute av syne, ute av sinn - Statkraft i Brasil

Fornybart, ikkje berekraftig. Store delar av energiproduksjonen i Brasil kjem frå fornybare energikjelder. Den største energikjelda er vasskraft, som står for over 60 prosent av den totale straumproduksjonen i landet. Til samanlikning står vasskraft for rundt 17 prosent av energiproduksjon globalt.

pdf Ler mer

Den grønne ørkenen

I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til utryddelse av artsmangfold i Brasil. Dette skjer samtidig som Norge i fjor ga over en milliard kroner til vern av brasiliansk regnskog.

pdf Issuu Ler mer

Med menneskerettar som forkleding

I denne pamfletten gir LAG en samla oversikt over de latinamerikanske personene som har gjesta Oslo Freedom Forum fra oppstart i 2009 til årets forum i 2014. Les og la deg engasjere!
pdf Issuu Ler mer

Velferdsvekst i krisetider

Samtidig som finanskrisen lammer Europa og velferd bygges ned, viser latinamerikanske land vilje til statlig styring for å skape arbeidsplasser og velferdstilbud. Fattigdommen synker, antallet med tilgang på helsetjenester øker drastisk, flere barn fullfører skolegangen og færre er arbeidsledige.

pdf Issuu Ler mer

Ecuador utfordrer det etablerte

Denne rapporten ser nærmere på fire viktige sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser fra det latinamerikanske kontinentet hvor Ecuadors rolle er sentral.

Issuu Ler mer