Ecuador utfordrer det etablerte

Denne rapporten ser nærmere på fire viktige sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser fra det latinamerikanske kontinentet hvor Ecuadors rolle er sentral.


Sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser drevet fram av sosiale bevegelser dominerer det latinamerikanske kontinentet. Ecuador framstår som et lokomotiv innenfor disse endringene.

Med ny grunnlov som åpner for videre demokratisering, sosiale reformer som legger til rette for fattigdomsreduksjon og nye næringsmessige prioriteringer bryter president Correa og de sosiale bevegelsene som står bak han med tiår karakterisert av økonomisk og politisk elitisme.

I denne rapporten vil vi se nærmere på fire viktige initiativer fra det latinamerikanske kontinentet hvor Ecuadors rolle er sentral. Til hvert kapittel har norske ressurspersoner på området kommet med sine kommentarer.

Det første kapittelet dreier seg om Yasuní-intitiativet. Dette initiativet innebærer et skifte innenfor internasjonal miljøpolitikk vet at Ecuador inviterer verdenssamfunnet til å betale for at de skal la oljen ligge i bakken i nasjonalparken Yasuní – ecuadoriansk Amazonas.

I kapittel to ser vi på ALBA - handelsavtalen som utfordrer det internasjonale nyliberale hegemoniet ved å ta avstand fra kapitalisme og sette sosial utvikling og regional integrasjon som øverste mål.

I kapittel tre kommer vi nærmere inn på den alternative utviklingsbanken og pengefondet Banco del Sur. Banco del Sur står fram som et reelt alternativ til Verdensbanken og IMF, og demokratisk styring, sosiale lånebetingelser og forhindring av shorting (kjøp og salg av valuta med formål om at valutaen skal falle i verdi) er blant intensjonene med banken.

Det fjerde kapitlet viser at Ecuador tatt sterke grep for å sikre stabilitet i arbeidslivet, og har vedtatt et mandat som tar sikte på å avskaffe tjenesteutsetting, vikarbyråer og timebaserte tilknytningsbeviser.

Dette er latinamerikanske svar på globale problemstillinger.

Les rapporten her

Land
Tags