LatinAmerika #1 2013

Første utgave av LatinAmerika i 2013 tar for seg landran. Les om hvordan jorda konsentreres i stadig færre hender i Latin-Amerika.


LatinAmerika #1 2013 - Temanummer om Landran

Landran er et konsept som har fått en sentral rolle i utviklingsdebatten de siste årene, særlig i omtale av Afrika, men som foreløpig er lite brukt om Latin-Amerika. Landran defineres ofte som storskala investeringer i jordbruksland, der utenlandske selskaper kjøper opp eller leier jord. Resultatet av landran er at enorme landarealer konsentreres på få hender. Jorda brukes ofte til storskala industrilandbruk, gjerne fokusert på eksportrettet agrodrivstoffproduksjon, soyaproduksjon, husdyrhold og treplantasjer for salg av CO2 kvoter.

LatinAmerika #1 tar for seg landran i latinamerikansk kontekst med tekster om produksjon av afrikansk palme i Mellom-Amerika, soyaproduksjon i Uruguay og mangel på jordreform i Paraguay. I mange tilfeller fører landran til konflikter med urfolk og småbønder som allerede bor i områdene, fordi disse blir fortrengt fra jorda si og hindret i å dyrke og leve som de ønsker. Et av de mange utsatte områdene er Amazonasregnskogen hvor latinamerikanske styresmakter har store utviklingsplaner, noe Audun Husby fra regnskogsfondet har skrevet om i dette nummeret.

I tidsskriftet er det benyttet et utvidet landsransbegrep som også inkluderer andre typer ressursran som gruvedrift, oljeutvinning og vannkraftutbygginger. Landran handler om retten til rent vann, jord og naturressurser, retten til å få beholde sin kultur og bestemme sitt eget levesett. Du kan lese om lokalsamfunnet i Guerrero i Mexico som organiserer seg for å sikre sin lokale vannkilde fra å bli lagt i rør, og om konflikten rundt Latin-Amerikas største gullgruve i Peru. LatinAmerika har også intervjuet frigjøringsprest og menneskerettighetsforkjemper Juan Manuel Arija Garcia, som forteller om hvordan guatemalanske myndigheter bruker voldelige midler for å beskytte utenlandske interesser i landet.

God lesning!