Latin Amerika #2 2020: Territoriet

Denne utgaven av tidsskiftet består av en samling tekster som omhandler territoriet. Hva er territoriet? Hvordan kan det forstås i ulike sammenhenger og av ulike folkegrupper?

Territoriet blir her diskutert i en mye bredere forstand enn "et avgrenset området kontrollert av en stat" som det ofte blir definert som i moderne nasjonalstater. Territoriet er et viktig politisk og organisatorisk begrep for mange, spesielt urfolks og småbønder, og det er disse perspektivene som blir belyst her.

LAGs brigade i mellom-Amerika-høsten 2019 har stått ansvarlig for dette tidsskriftet.