Foto: Ricardo Arce på Unsplash.

Foto: Ricardo Arce på Unsplash.

Følg oss på:

Siste nyheter:

Skeiv motstand i pandemitid

Luana Oliveira, fra De Jordløses bevegelses (MST) skeive kollektiv i Brasil, forteller oss om hvordan de opplever landets tilstand i dag og deres kamp mot diskriminering, for demokrati og rettferdighet. Luana var på utveksling gjennom Norec hos LAG i Norge i 2019.

Invitasjon til «Compañera Magô – for helbredelse og kamp. LAG-møte for kvinner, femmes, trans, intersex og ikke-binære»

Kvinner, femmes, trans, intersex og ikke-binære i LAG inviteres til møtet som vil finne sted 13.-15. august 2020 på Heglig gård i Nannestad

Brasil: 77 familier blir kastet på gata i pandemikrisen

Familiene i bosetningen «Luiz Beltrame de Castro», i Gália (São Paulo) blir kastet ut av sine egne gårder midt i pandemikrise i Brasil. De Jordløses bevegelse (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST) oppfordrer alle til å hjelpe ved å be dommer José Francisco da Silva Neto om å stanse utvisningen.