Følg oss på:
Filterer etter:

Skal undersøke massakren

Etter krav fra opposisjonen har det peruanske parlamentet godkjent nedsettelsen av en komite som skal undersøke hvordan sammenstøtet mellom urfolk og politi kunne skje.

Nicaragua - svak vind fra venstre

Utfordringene var mange for det venstreorienterte partiet FSLN og president Daniel Ortega da de tok regjeringsmakta i Nicaragua i 2006. Har de klart å leve opp til forventningene? LAGs Kari Gardsjord Lio har sett på saken.

Økonomisk tilbakeslag

Finanskrisa har nå fått et solid grep om Brasil. 800 000 arbeidere mista jobbene sine mellom oktober og januar, og da er ikke den uformelle sektoren tatt med i beregninga.

Cubas olje frister USA

Slutten på USAs handelssanksjoner av Cuba kan ligge gravlagt under lag med stein og sjøvann i Mexico-gulfen.

Motsetninger rundt ny gruvelov

Guatemala har i dag en generøs gruvelov som gir transnasjonale selskaper unike muligheter i landet. Opposisjonspolitiker Rosa María de Frade jobber for å fremme nytt lovforslag.

Vil fortsette protestene

Urfolk i Peru jobber nå med å utarbeide lister over døde og savnede etter det blodige sammenstøtet med politiet. Og de akter å fortsette protestene.

Bekymringsmelding

Sammen med en rekke organisasjoner og enkeltpersoner sender LAG brev til den norske regjering og Stortinget hvor det uttrykkes stor bekymring for de siste dagers hendelser i Peru, og med krav om at FN og OAS må undersøke omstendighetene.

Biodrivstoff til besvær

Stolt proklamerer Colombias regjering at landet er Latin-Amerikas nest største biodiesel- og etanolprodusent. Langt fra alle deler denne entusiasmen.

Urfolksleiar søkjer tilflukt

Urfolksleiaren Alberto Pizango har søkt tilflukt på den nicaraguanske ambassade i Peru. Pizango står på president Garcia si "wanted" liste etter helgas opprør.