Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Etikkrådet
Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Foto: Skjembilde NBIMs nettside

Media

11 organisasjoner i felles kronikk: Skjønner finanskomiteen sitt forvalteransvar?

Det ligger mye makt i å eie 17 500 milliarder kroner, og med den makten kommer et ansvar for å forvalte formuen på en måte som gjør at vi ikke bryter med folkeretten og våre internasjonale forpliktelser. Når flertallet i Finanskomiteen ikke synes å være interessert i å diskutere hvordan de skal håndtere dette ansvaret, er det grunn til å spørre seg om de har forstått sin egen rolle i fondets forvaltning, skriver en rekke organisasjoner i en felles kronikk om innstillingen til oljefondsmeldingen (SPU).