Følg oss på:
Filterer etter:
Foto: "Ingen fleire angrep i ryggen". Den brutale politivalden har ført til demonstrasjonar og søttemarkeringar dei siste dagane. (Mapuexpress)

Foto: "Ingen fleire angrep i ryggen". Den brutale politivalden har ført til demonstrasjonar og søttemarkeringar dei siste dagane. (Mapuexpress)

Ung mapuchegut skote i ryggen av politiet

Ein 17 år gammal gut tilhøyrande urfolksgruppa mapuche i Chile blei skote i ryggen av politiet laurdag 17. desember. Hendinga kjem inn i ei lang rekke av politivald og kriminaliseringsprosessar mot mapuchane.

Kjære Norge, arrester Henry Kissinger

"Over hele Sør-Amerika organiserte Kissinger sammen med CIA militærkupp, politiske terrorkampanjer og drap mot venstreorienterte, urfolk, fagforeningsfolk og andre som stod i veien for USAs mål om kontroll over regionen med verdens største konsentrasjon av naturressurser." Pablo Allende er fortvila over at krigsforbrteren Kissinger blir hylla som en fredshelt i Oslo. I denne kronikken i Aftenposten skriver han om Kissinger sin medvirkning til kuppet i Chile og drapet på bestefaren, daværende president Salvador Allende.

LAG Bergen anmelder Henry Kissinger

Latin-Amerikagruppene i Bergen har gått sammen med partiet Rødt og politianmeldt USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger i anledning Kissingers norgesbesøk til helga.

Sjokkert over Kissinger-invitasjon

LAG-aktivist James Sagaute har blitt intervjua av UniForum der han reagerar sterkt på at UiOs og Nobelinstituttets invitasjon av Henry Kissinger. - For meg er han ansvarleg for drap på millionar av menneske både i Latin-Amerika og i Asia, seier Sagaute.

Åpent brev til Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) oppfordrer Nobelinstituttet til å avlyse invitasjonen til Henry Kissinger. En slik gjest er ikke forenelig med Nobelinstituttets formål og verdigrunnlag.
Foto: Lisa Ilmork Martinsen

Foto: Lisa Ilmork Martinsen

Chiles kriminalisering av mapuchenes kamp

Mapuchene i dagens Chile har kjempet en lang kamp for sine territorier og rettigheter. Staten har svart med assimileringspolitikk og undertrykkelse.

Brev til Statkraft

Mange mapuchesamfunn samler seg i motstand mot Statkraft som som planlegger byggingen av et vannkraftverk i deres hellige område uten å ha oppnådd fritt, informert forhåndssamtykke. Dette siste av en lang rekke overgrep som har blitt gjort mot denne urfolksgruppen i deres leveområder. Latin-Amerikagruppene stiller seg bak mapuchenes støttenettverk i dette brevet til ledelsen i Statkraft.

NEI TIL STATKRAFT I CHILE

I Chile kjemper mapuchene mot Statkrafts planlagte vannkraftverk. De frykter utbyggingen kan bety slutten for deres kultur.

Store utfordringar med vannkraft i Chile

I april 2015 kjøpte Statkraft seg inn som majoritetshaldar i det chilenske vasskraftselskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. Det er store utfordringer knyttet til kjøpet.