De glemte: Sårbare grupper i pandemien

Foto: Secretaria de Comunicacion El Salvador

Foto: Secretaria de Comunicacion El Salvador

De siste månedene har vært preget av en litt annerledes hverdag for oss alle. Man snakket først om at pandemien ikke diskriminerte og var noe som kom til å gå utover alle. Tiden har vist at både pandemien, og tiltakene innført på grunn av den, har påvirket ulikt, og det har vært visse grupper som har kommet spesielt dårlig ut av situasjonen. Her finner du en samling av våre artikler som har tatt for seg sårbare grupper i pandemien.

Vi har forsøkt å sette lys på hvilke grupper som er spesielt sårbare i denne verdensomspennende krisesituasjonen. Et rekordantall menneskerettighetsforkjempere blir drept ukentlig i Colombia av grupper som benytter seg av krisesituasjonen i landet. Urfolksgrupper i Latin-Amerika er spesielt sårbare fordi Covid-19 forsterker strukturelle utfordringer som lokalsamfunnene lever med til daglig. Fengslene i Latin-Amerika er til vanlig ekstremt overfylte med lite vanntilgang, noe som nå fører til lite eller ingen smittevern. Flere land har blitt anbefalt å korte ned fengselsstraffer og slippe ut innsatte med ikke-voldelige bakgrunner for å forbedre situasjonen, men dessverre er det få land som tar dette på alvor.  

Med Covid-19 har vi også sett en drastisk økning i voldssaker mot kvinner. Hjemmekarantene fører til at voldsofre blir innestengt med sine overgripere. Samtidig er det ikke alle som mulighet eller råd til å ha hjemmekarantene. Migranter i Latin-Amerika som har flyttet på seg i håp om å finne økonomisk stabilitet, står overfor en utenkelig situasjon. Mange har mistet sine hjem, og finner stengte grenser når de forsøker å komme seg til hjemlandet. Chile har benyttet anledningen til å tilby å fly hjem colombianske migranter mot at de lover å ikke komme tilbake på 9 år og sier fra seg søknader om oppholdstillatelse. 

Det er mye urettferdig som skjer med allerede sårbare grupper, og vi håper å rette noe oppmerksomhet mot det. Vi håper at du kan ta deg tid til å lese noen av artiklene våre. Du finner alle artiklene i listen under.