Overfylte fengsler gir perfekte forhold for Covid-19-utbrudd

Foto: Secretaria de Comunicacion El Salvador

Foto: Secretaria de Comunicacion El Salvador

Latinamerikanske fengsler er overfylte og uhygieniske, og de innsatte bor under umenneskelige forhold. Menneskerettighetsorganisasjoner ber om at regjeringer slipper ut innsatte med lite tid igjen å sone, og føre over ikke-voldelige i risikogrupper til husarrest for å unngå dødsfall.

Human Rights Watch har flere ganger uttrykt sterk bekymring for fengselssituasjonen i Latin-Amerika. Covid-19 har forverret situasjonen, og man frykter nå gigantiske smitteutbrudd i overfylte latinamerikanske fengsler. Det er ofte dårlig tilgang til vann og helsehjelp i fengslene, i tillegg til at de også ofte har dobbelt så mange innsatte som de er bygget for å ha.

Ved starten av pandemien ble det innført tiltak som å begrense besøk eller ha besøksforbud for å ikke føre smitte inn til fengslene. Problemet er at man ikke kan garantere at smitten ikke når de innsatte når de ansatte ved fengslene kommer og går hver dag. I tillegg kommer det nye innsatte hver dag. Tiltaket fungerer i stedet da som en måte å isolere de innsatte mens smitten spres som ild i tørt gress. Fengslene blir dessuten ikke prioritert når det gjelder å teste for korona, så det er ekstreme mørketall.

Human Rights Watch anbefalte i begynnelsen av april å slippe ut innsatte med kort tid igjen av fengselsstraffen og eventuelt gjøre soninger om til husarrest. Det ble også bedt om at det prioriteres utslipp av de med ikke-voldelig bakgrunn og de som er i risikogruppen for Covid-19. Å ikke gjøre noe med overbefolkningen i fengslene er å be om at korona skal spre seg blant de innsatte, og det er å be om dødsfall. Det er stor grunn til å tro at dersom noen av de innsatte først skulle bli alvorlig syke, at de ikke kommer til å få nødvendig helsehjelp og ha mye større risiko for å dø enn andre befolkningsgrupper.

Mens noen regjeringer, som i Chile, Argentina og Brasil, har hørt på rådene og i alle fall har omgjort til husarrest for opp mot 5 % av de innsatte, er det fortsatt ikke nok når noen fengsler har dobbelt eller trippel så mange innsatte som de er bygget for å ha. Bolivias største fengsler er gjennomsnittlig ved 225% kapasitet, men flere har enda mer. Chuquisaca-fengslet er ved hele 624% kapasitet. Regjeringen i Bolivia valgte å slippe ut hele to innsatte derfra.

El Salvador har lenge vært et av de voldeligste landene i verden. De siste årene har regjeringene i landet gått hardt ut mot gjengene i landet i et forsøk på å minske dødeligheten. I 2017 fikk de hard kritikk fra FN for å ha plassert tusenvis av mennesker under umenneskelige forhold i fengslene. Allerede i 2018 ble det meldt om en tuberkulose-pandemi i salvadoranske fengsler, samt spredning av skabb og øyekatarr, som spres lett ved tett kontakt. Forholdene innsatte lever i har ikke endret seg siden.

Pressekontoret til regjeringen la ut bilder på Twitter som viste i hvilke forhold de innsatte lever under Covid-19. Mens president Nayib Bukele skryter av at det er erklært maksimal unntakstilstand i de salvadoranske fengslene grunnet økning av drapstilfeller i landet, setter han samtidig de perfekte forholdene for smittespredning.


I mai publiserte vi en artikkel i vårt tidsskrift LatinAmerika om Fengselsmassakren i Colombia 21. Mars. 23 personer drept og 83 skadet når colombianske sikkerhetsstyrker stormet Modelo-fengslet i Bogotá. Angrepet skjedde samtidig som de innsatte protesterte mot elendige kår som gjør dem ekstremt sårbare for et mulig Covid-19-utbrudd. Kravene var grunnleggende smitteverntiltak som desinfeksjonsmidler, ansiktsmasker og hansker. I tillegg ønsket de en avlastning av ekstremt overfylte fengsler. I stedet døde 23 personer. Grunnlovsdomstolen i Colombia har ved flere anledninger erklært landets fengslers tilstand som grunnlovsstridige. Likevel blir ingenting gjort.

Det  er bekymringsverdig hvordan Covid-19 blir håndtert av de latinamerikanske regjeringene, men det som skjer i fengslene er ikke nytt. Overbefolkningen, mangel på vanntilgang og helsetjenester tilrettelegger for rask smitte, og gjør at fengslene er de perfekte utbruddspunktene. Dette skjer steder der mennesker allerede bor under umenneskelige forhold. Når smitten først når fengslene, er det ingenting som kan stoppe det. At pandemien kommer til å herje vilt i fengslene er kun et spørsmål om tid, og regjeringene i Latin-Amerika må gjøre mer enn å isolere de innsatte og de er nødt innføre langsiktige tiltak til den kritiske tilstanden av fengsler i Latin-Amerika.