#1 2020: turbulent høst i Latin-Amerika

På slutten av fjoråret var vi vitne til store mobiliseringer i mange forskjellige land i verden. Det var særlig i Latin-Amerika hvor disse mobiliseringene satte dype politiske og sosiale spor. Ungdom engasjerer seg og tar til gatene, samfunn blir politisert og de nye teknologiene brukes til å kjempe mot de etablerte massemediene. Nye former for mobilisering og organisering dukker opp hvor gamle og nye aktivister møtes hver dag for å finne en utvei fra virkeligheten som hele regionen står ovenfor.

Det er i disse demonstrasjonene vi kan se fremtidens håp. Denne utgaven er et forsøk på å forstå denne turbulente høsten i Latin-Amerika og tilby et innsyn i noen av de folkelige bevegelsene som står fremst på barrikadene.