Følg oss på:
Filterer etter:

Handelsdebatten- en podkast om handelspolitikk!

Plugg inn øretelefonene og lytt til handelsdebatten,

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse: Globalisering og handel — Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken. Meld. St. 29 (2014–2015)

Høringssvar

Høringssvar: Utkast til modell for investeringsavtaler

Uruguay trekker seg fra TISA

Selv om forhandlingene fortsetter, har dette en viktig symbolsk betydning og kan føre til at andre følger etter.

Første land vil trekke seg fra TISA

Attac Norge: Uruguay har annonsert at de kommer til å trekke seg fra TISA-forhandlingene «av hensyn til utviklingen i landet». Norge bør følge etter.