Følg oss på:
Filterer etter:

Coca-Colas dehydrering av Chiapas

For zapatistene er jorda og naturressursene kilden til liv, ikke en business, mens for Coca-Cola er naturressurser en forutsetning for business, ikke en menneskerett.

Latin-Amerikas alternativ til frihandel

Dagens frihandelsavtaler lukkas ikkje i å skape vekst som kjem verdas mange fattige til gode. I Latin-Amerika derimot settast mål og middel i rett rekkjefølgje. ALBA brukar handel som eit verkemiddel for lokal produksjon og med forståing for landa sine ulike situasjonar drivast solidaritet i praksis.

Overgrep i Honduras

I Honduras har tungt bevæpnede paramilitære inntatt flere landsbyer tilhørende Garífunafolket. LAG ber norske myndigheter fordømme overgrepene og bryte frihandelsforhandlingene.

Stopp forhandlingar med Honduras

Denne veka forhandlar Efta frihandelsavtale med Mellom-Amerika. LAG ber i lag med fleire organisasjonar Norge om å trekke seg frå forhandlingar med Honduras.

Velferdsvekst i krisetid

- Kva er det som skjer på det latinamerikanske kontinentet som har læreverdi for gjeldstyngde europearar? spør Heidi Lundeberg i ein kronikk i Aftenposten.

Venezuela blir med i Mercosur

Etter statskuppet i Paraguay fekk Venezuela medlemsskap i frihandelsblokken Mercosur. Kor vidt medlemsskapet er eit gode for det progressive landet, er det imidlertid usemje om.

Fakta om Argentinas vekst

Argentinas oppsiktsvekkende økonomiske vekst er ikke et resultat av råvareeksport til høye priser men fornuftig økonomisk politikk og brudd med IMFs nyliberale diktater.

Brasil misnøgd med WTO

Effektene av den globale finanskrisa når Sør-Amerika og industristaten Brasil innfører tiltak for å beskytte eigen industri. Hevdar at tariffene i WTO ikkje er tilstrekkjelege.

WTO øydelegg for krisetiltak

Argentina svarer finanskrise med å innfører tiltak mot kapitalflukt og for bevaring av arbeidsplassar. WTO truar med å stemne landet for retten. Noreg er ein av pådrivarane.