Følg oss på:
Filterer etter:

Alternative medier i Latin-Amerika

Mediekanaler i Latin Amerika har tradisjonelt vært samlet på få og mektige hender. Politikere og handelsmenn har dominert hva den jevne latinamerikaner får av informasjon. Som reaksjon på dette har det vokst frem en sterk bevegelse av frie medier for å gi et bredere og mer nyansert bilde på verden. På vårt brigadeopphold har vi møtt flere av disse uavhengige røstene.

En seier for urfolksfrigjøring

Etter 13 år som politisk fange i Mexico er Alberto Patishtan nå fri. Gjennom rettighetsarbeidet og aktivismen Patishtan har gjort i løpet av tiden han satt fengslet har han hjulpet mange andre fanger med å få sin frihet.

Farlig journalisme i Mexico

Sør-Brigadist og journalist, Nestor Abel Jimenez Diaz, forteller om situasjonen for uavhengige journalister i Mexico, som preges av vold og undertrykking.

Vi må ha rettferdighet!

For å bedre menneskerettighetssituasjonen i Chiapas må de ansvarlige stilles for retten og fengsles, vi må ha rettferdighet, sier sør-brigadist Felipe til Amnesty Norge.

Urfolk i Mexico frykter massakre

Over 100 medlemmer av den katolske urfolksorganisasjonen Las Abejas (Biene) er nå på flukt i Chiapas, Mexico. De er truet på livet og frykter en massakre.

Opprop for pressefrihet i Mexico

Mexico er et av verdens farligste land for journalister. Journalister blir drept, urettmessig fengslet og utsatt for grove folkerettslige brudd.