Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Brigade
Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Foto: Norsk Bonde og Småbrukerlaget (NBS)

Bridage, Media

De jordløses kamp for framtida

Fire solidaritetsbrigadister fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har reist til Brasil for å lære av og jobbe med De jordløses bevegelse (MST) i seks måneder. Dette er et reisebrev fra brigaden.
Brigade

Reisebrev fra brigaden!

Et innblikk i brigadelivet til Nord-sørbrigaden i Brasil
Media

Flommen som kan bli en høyrebølge

Mens klimakatastrofa herjer i Brasil, fisker ytre høyre i rørt flomvann. Agnet er falske nyheter.
Foto: Foto: CNA, kopi fra Nationen

Foto: Foto: CNA, kopi fra Nationen

Media

Når retten til jord blir farlig

Å være småbruker i et land med pågående væpnede konflikter og dype sosiale forskjeller, er en balansekunst. Småbrukere kjemper en tøff kamp for retten til jorda mot store jordeiere som monopoliserer jordbruksområdene. Dette er en kamp som kan koste dem jordstykket – eller livet.

Vil du bidra til å gjøre et av Norges største utvekslingsprosjekter enda bedre?

Latin-Amerikagruppene i Norge søker nye styremedlemmer til Brigadestyret. Vil du være med?