DEN SOSIALE OG FOLKELIGE BEVEGELSEN I COLOMBIA FORTSETTER Å VÆRE OFFER FOR FORFØLGELSE OG DRAP

Det nasjonal bondenettverket- CNA er en organisasjon som består av kvinner og menn, fiskere, agrogruvearbeidere (de som jobber med kombinasjonen av jordbruk og gruvedrift i samme område) og bønder. De er til stede i 22 av landets fylker. Vi i CNA varsler om og motsetter oss folkemordhandlingene som sprer seg i landet vårt mot samfunnene og deres sosiale ledere. Disse handlingene gjør territoriene om til krigssoner for å spre frykt og død.

En progressiv regjering har ikke vært en garanti for beskyttelsen av samfunnene og deres ledere. Snarere tvert imot. Forfølgelse, fordrivelse og drap har vært på dagsordenen i de landlige territoriene. Hovedaktørene er den «gamle» paramilitarismen som Golfklanen (AGC) og den «nye» paramilitarismen bestående av Den sentrale storstaten (EMC), tidligere Farc-soldater. Alle er i komplott med styrkene til hæren i Colombia.

Volden mot sosiale ledere og deres samfunn har ført til behovet for en dialogprosess om utformingen av en offentlig politikk som garanterer forsvaret av menneskerettighetene, en politikk for sikkerhetstiltak samt tiltak for en Nasjonal menneskerettighetsplan. Vi i de sosiale organisasjonene og menneskerettighetsplattformene har deltatt i disse dialogene. Selv om de strukturelle reformene i militæret og politiet var en del av de innledende endringene som var forventet i regjeringen, kom den sterke motstanden fra den militære samfunnsgruppen i veien for det. Det har likevel blitt lagt press på dem for at de skal komme videre med reformene av politiets drift. Dette gjelder særlig det som er forbundet med tilsyn av sosiale protester og bruken av makt og våpen som medfører død.

Motstanden fra den etablerte makten har ført til en enorm institusjonell barriere. De tradisjonelle partiene (som har flertall i kongressen) har gått sammen. De kontrollerer de øverste domstolene og statens hovedinstanser for etterforskning og kontroll som påtalemyndigheten (la Fiscalía), sakførerkontoret (la Procuraduría) og til og med Ombudsmannkontoret i Colombia (la Defensoría del Pueblo). Dette gjør at det ennå er straffefrihet for alt som skjer i landet.

Folkemordet mot CNA og grasrotorganisasjonene i hele landet er ikke noe nytt. Vi har holdt på i flere tiår med å varsle om og stå imot den colombianske statens utryddingspolitikk. Ved hjelp av ulike strategier har de forsøkt å kue og få slutt på de sosiale, folkelige og bøndenes ytringer. De har forsøkt å kue oss som organiserer oss for å bygge et prosjekt for et Verdig Liv. I vårt tilfelle som bondeorganisasjon har vi vært utsatt for drapet på flere kamerater den siste tiden. Disse er Marco Rivadeneira (Putumayo), Edilsan Andrade (Nariño), Patrocinio Bonilla (Chocó), José Luís (César), Teófilo Acuña (Sur de Bolívar), Jorge Tafur (Sur de Bolívar), Tulia Carrillo (Arauca), og mange fler. De forsvarte muligheten til å bli værende i territoriene, påskyndte Den integrerte og folkelige jordreformen og jobbet med forslag for å bedre livsvilkårene i samfunnene.

Så langt i 2024 har de drept sosiale ledere og menneskerettighetsforsvarere som JOSUE CASTELLANOS PÉREZ og JORGE LUÍS MELÉNDEZ TORRES, medlemmer av den Nasjonale bondeforeningen «José Antonio Galán Zorro (ASONALCA)». GRACIEL MENDOZA som var medlem i den samme organisasjonen i Arauca fylke har blitt bortført. Det har også vært konstante utpekinger fra private kommunikasjonsmedier som har sendinger over hele landet, slik som Caracol Radio. I programmet 6AM Hoy por Hoy (I dag for i dag) var journalistene Laura Saavedra og Diana Giraldo uansvarlige og forbandt kravene til den sosiale bevegelsen i Arauca med kravene til Den nasjonale frigjøringshæren – ELN. Dette er en del av media-malen som rettferdiggjør drapene på og forfølgelsen av sosiale ledere.

Det samme skjer i sørvest Colombia. Der er det angrep mot urfolks-vaktene og samfunnene fordi de forhindrer rekrutteringen av mindreårige til krigen. Det var tilfellet med drapet på Mayora Carmelina Yule og skadene til to til. De og resten av samfunnet går imot disse handlingene og ble derfor angrepet av den væpnede gruppen Dagoberto Ramos, som består av dissidenter fra det oppløste Farc. Bondesamfunnene, afrosamfunnene og de urbane samfunnene befinner seg i lignende situasjoner fordi sammenstøtene i kampen om territorier og kontroll har begynt.

Det er ikke enkelt for de sosiale organisasjonene å bli værende i territoriene og fortsette livsplanprosjektet. Det var derfor vi erklærte oss i en humanitær krise i 2022. Dette var for å synliggjøre disse situasjonene og for å forene innsatsene våre med å anmelde og jobbe med forslag som kan garantere livet, den sosiale ledelsen og menneskerettighetene i landet vårt.

En del av ansvaret vårt som brigadister er å informere Norges samfunn og organisasjoner om den aktuelle situasjonen i landet vårt. Vi ønsker å finne samarbeids mekanismer for å klare å bremse dette folkemordet som rammer bøndene og folkene i Colombia.


For forsvar og gjenvinnelse av den colombianske landsbygda, Verdig Liv og Folkelig Suverenitet!

Nasjonalt bondenettverk - CNA

Roxana Ortiz
Brigadst i Norge fra CNA i Colombia Tekst oversatt av Caroline Seyersted
Land