Å være kvinnelig bonde og brigadist i Latin-Amerikagruppene i Norge

Å komme til Norge har medført mange endringer som språk, tidssone, klima, mat osv. Alt dette har imidlertid ført til at jeg har fått nye personlige og organisatoriske lærdommer.

Det å være brigadist innebærer flere ansvarsoppgaver. Noen av disse er å ta med seg den kontekstuelle forståelsen av hva som skjer i hjemlandet, ideene til den sosiale grasroten og kampene som gjennomføres daglig for å kunne bli værende i territoriet samt for å klare å skape et verdig liv. I dette arbeidet er det veldig viktig med solidaritet mellom folkene.

Det har vært viktig å bli kjent med dette landets faktiske forhold for ulike grupper som bønder, urbefolkning, miljøorganisasjoner, sosiale organisasjoner, politiske organisasjoner og fagforeninger. Jeg har fått anledning til å snakke om deres problemkompleks på møter og på reiser. De er også påvirket av en kapitalistisk utviklingsmodell som fører til ulike måter å kjempe på for å få rettighetene sine respektert.

Politisk påvirkning

Jeg har deltatt i aktiviteter arrangert av organisasjoner og statlige institusjoner. Der har jeg fått meldt fra om voldssituasjonen som CNA (Colombias nasjonale landbrukskoordinator) og alle regionene i Colombia er utsatt for. Med dette søker vi at det skal rettes mer oppmerksomhet mot landet vårt og at det kan føre til handlinger som kan endre situasjonen. Dette ville være til hjelp for hele det colombianske samfunnet.

Jeg har fått dele erfaringene til organisasjonen vår. Jeg har snakket om forandringsforslagene den har kommet med i samarbeid med samfunnet. Disse forslagene tar hensyn til det sosiale, miljøet, territoriet, kulturen, landbruksmiljøet, politikken og økonomien slik at det skal være mulig å bli værende i territoriene og skape et verdig liv.

Det å være brigadist har betydd å lære meg å drive med politisk påvirkning på et internasjonalt nivå. Det har betydd å delta i arenaer der avgjørelser blir tatt og å lære hvordan institusjonene i dette landet fungerer. I tillegg har jeg informert meg om hvordan det går med arbeidet for matsuverenitet. Alt dette har jeg jobbet med uten å glemme hvor jeg kommer fra og hvorfor jeg kom på denne internasjonale utvekslingen.

Internasjonal solidaritet er veldig viktig for å bygge brorskap mellom folkene. Det å kunne tilbringe tid med samfunnene, organisasjonene og institusjonene bidrar til den internasjonalistiske kampen for folkenes frihet.

Land