Nye angrep mot COPA og aktivistene i Guapinol

Foto: Contracorriente

Foto: Contracorriente

Søndag 26. januar ble kontorene til Sammenslutningen av folkelige organisasjoner i Aguán (COPA) angrepet. Ukjente personer ødela et vindu for å komme seg inn, stjal en printer og gikk gjennom arkivene til organisasjonen. Bare en måned tidligere ble bakdøren ødelagt og en datamaskin stjålet.

Angrepene synliggjør forfølgelsen og risikoen COPA og andre organisasjoner lever under. Man kan ikke se angrepene uavhengig av deres kamp for å forsvare naturressursene, jord og folks rettigheter i Aguán-dalen. Enda mer bekymringsverdig er det at påtalemyndighetene ikke følger opp anmeldelsene av angrepene.

Dagen etter, da Carlos Leonel George gikk for å anmelde angrepet ble han ulovlig anholdt av politiet. De påsto det var utstedt en arrestordre mot han, men kunne ikke vise til den.

Selv etter at George beviste at anklagene mot han ble forkastet av nasjonale domstoler i 2019 grunnet manglende bevis, hørte ikke politiet på ham. De forsøkte i det lengste å få han arrestert og prosessert for en nasjonal domstol, før de endelig lot han gå.


Leonel George jubler etter at en domstol slapp alle anklagene mot ham grunnet manglende bevis, våren 2019

Denne hendelsen antyder at flere av rettsprosessene blir reaktivert etter press fra investeringsselskapet Los Pinares. I flere år har det pågått en fredelig motstand i Guapinol mot jerndioksid-gruver som forurenser og sedimenterer to elver. Ødeleggelsen av elvene og dermed av folks vannkilder berører om lag 90.000 personer direkte.

Gruven er eid av Los Pinares, ledet av Lenir Pérez. Han er svigersønn til den nå avdøde, men beryktede magnaten og storgodseieren Miguel Facussé som står bak monopoliseringen av jordeiendom i området, ekstensive monokultiver av oljepalme, og drap på småbønder. 

For tre måneder siden erklærte kommunen Tocoa seg fri for gruvedrift i en cabildo abierto - et åpent folkemøte - der 3.500 innbyggere deltok. Dette er en av de viktigste mekanismene for å utøve folkelig suverenitet og deltakelse i Honduras. Det er et åpent møte der kommunestyret, bydelsutvalg/grendelag samt andre utvalg og styrer deltar, og der hele befolkningen er invitert for å diskutere og fatte beslutninger om tema som angår befolkningen direkte.Foto: Criterio HN

Foto: Criterio HN. 3500 innbyggere hadde funnet veien til det åpne folkemøtet for å erklære Tocoa fri for gruvedrift Foto: Criterio HN

Det åpne folkemøtet var resultatet av langvarig press fra blant annet Komiteen til forsvar av felleskapets goder og ressurser og COPA. Til tross for at kommunen erklærte seg fri for gruvedrift, nektet kommunestyret å følge opp kravet om å suspendere lisensen til Los Pinares. Befolkningen i Tocoa forbereder seg dermed på å presentere et innbyggerinitiativ med samme formål overfor Kongressen. De har tidligere anmeldt selskapet i flere instanser.

Det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom folkeforsamlingens avgjørelse, angrepene på organisasjonene og reaktivering av rettsprosessene. Dette vil bety mer kriminalisering av rettighets- og miljøaktivistene i Guapinol og Aguan-dalen.

Nok engang får vi beviser for at utvinningsselskapene bare fører med seg ødeleggelse og kriminalisering av mennesker og organisasjoner som kjemper mot denne utviklingsmodellen. 


Teksten ble opprinnelig skrevet for Nettverk #1 2020

Marianne Gulli
Koordinator for LAGs solidaritetsbrigader i Colombia
Land