Følg oss på:
Filterer etter:

Frihandelsavtale med Peru

Gjennom EFTA har Norge nå underskrevet en frihandelsavtale med Peru.

Paprikakrigen fortsetter

Konflikten mellom peruanske småbønder og det norsk-registrerte jordbruksselskapet Camposol er langt fra over. I forrige uke brøt det ut nye sammenstøt.

Modernisering og Pacha Mama

Politisk bruk av kulturell identitet er et tveegget sverd, uansett om det er diskriminerte grupper, fordrevne folkeslag eller undertrykte befolkningsgrupper som gjør det.

Peru frihandler med EU og Kina

Etter ni forhandlingsrunder har Peru nå inngått frihandelsavtale med EU. Dagen etter inngåelsen, trådte også frihandelsavtalen med Kina i kraft.

Bananavtale

EU har endeleg gått med på tollkutt på bananimport frå Latinamerika. Dermed skyt forhandlingane om frihandelsavtale mellom EU og Peru, Ecuador og Colombia fart.

Kvinner dominerar uformell sektor

Fattigdomen har eit klart kvinneleg andlete i Peru. 60 prosent av den kvinnelege arbeidsstyrken arbeider no i uformell sektor.

Fujimori blir sitjande

Den tidligare presidenten ba sin advokat om oppheving av domen han har fått for ei rekkje menneskerettsbrot. Høgsterett stemte einstemmig for å oppretthalde domen på 25 år.