Følg oss på:
Filterer etter:

Urfolk i Chiapas vil ikke bo i FNs hus

Med støtte fra FN bygger meksikanske myndigheter moderne småbyer til landets fattigste. Fattige urfolk i Chiapas vil ikke bo i dem, skriver Maria Korkunc.

Argentina på vei oppover

– Fortsetter det som nå, vil Latin-Amerika bli som en ny stormakt å regne, sier LAGs gjest under Latin-amerikauka Andrés Ruggeri til Fri Fagbevegelse.

Fagrørsla må med i forhandlingane

Siden 1986 har 3.000 fagforeningsfolk blitt drept i Colombia. Christine Parker i LO mener fagbevegelsen må delta i forhandlingene for at den årelange konflikten skal ta slutt.

Colombianske fredsforhandlingar

Colombianske sivilsamfunnsaktivistar og tidlegare geriljasoldatar er optimistiske i forhold til fredsforhandlingane som skal pågå i Oslo denne veka.

Brasil misnøgd med WTO

Effektene av den globale finanskrisa når Sør-Amerika og industristaten Brasil innfører tiltak for å beskytte eigen industri. Hevdar at tariffene i WTO ikkje er tilstrekkjelege.

WTO øydelegg for krisetiltak

Argentina svarer finanskrise med å innfører tiltak mot kapitalflukt og for bevaring av arbeidsplassar. WTO truar med å stemne landet for retten. Noreg er ein av pådrivarane.

E-postlesning etter jobb er overtid

For å få bukt med forventningen om at arbeidere skal være konstant tilgjengelige har Brasil innført en lov som regulerer e-postlesning på fritiden.

LAG på CVen

Aftenposten forteller at det er vanskelig å få jobb i bistandsbransjen, men at engasjement i LAG kan hjelpe et godt stykke på vei.